dnes je 16.1.2022

Péče o BOZP

Zajišťování BOZP

Odpovědnost za BOZP ve firmě
Služby pro zajištění BOZP
Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik
Koordinovaný postup zaměstnavatelů při zajišťovíní BOZP
Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
Témata do školení zaměstnanců o zajišťování BOZP
Státní dozor nad péčí o BOZP

Opatření k zajištění BOZP

Úvod k opatření k zajištění BOZP
Kontrolovaná pásma
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Poskytnutí ochranných nápojů
Poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Zákaz kouření na pracovišti a zákaz manipulace s otevřeným ohněm

Úvod k zákazu kouření na pracovišti a zákazu manipulace s otevřeným ohněm
Zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným ohněm v zájmu ochrany před požárem a výbuchem
Zákaz kouření z důvodu bezpečnosti pracovníků a jiných osob
Zákaz kouření z důvodu ochrany zdraví pracovníků na určitých pracovištích
Zákaz kouření z důvodu ochrany veřejného zdraví a ochrany nekuřáků
Kuřárny, porušování zákazu kouření, státní dozor a sankce
Témata do osnovy školení zaměstnanců o BOZP
Zákaz požívání alkoholu a návykových látek na pracovišti a při práci
Instalace kamerových systémů na pracovištích zaměstnavatele

Zakázané práce

Zakázané práce - úvod
Práce zakázané všem zaměstnancům
Práce zakázané mladistvým
Práce zakázané zaměstnankyním
Individuální zákazy prací
Státní kontrola dodržování stanovených zákazů prací a sankce
Školení zaměstnanců o BOZP ohledně zakázaných prací
Přestávky v práci a čas na přirozené potřeby
Organizace práce a pracovní postupy

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...