dnes je 21.1.2020

Konference BOZP

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze. 

Záznamy přednášek:

Zahájení konference

Legislativní novinky v oblasti BOZP
Robert Křepinský
OS UNIOS, člen Rady vlády pro BOZP 

Nebezpečné chemické látky a směsi a novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., pro roky 2018, 2019 a dále 
Mgr. Pavel Fošum
Ministerstvo zdravotnictví ČR, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství

Zkušenosti s novelizovanou úpravou PLS po roce platnosti
MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Profesionální onemocnění hlášená v roce 2017 ve vazbě na kategorizaci prací
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

TRENDY V PODNIKOVÉ BEZPEČNOSTI V ROCE 2019
Ondřej Sobička
HAPPY END a.s. 

Od podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) k jejímu (ne)ohlášení
JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
JUDr. Irena Machátová
hlavní metodička Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
plk. Ing. Květoslava Skalská
ředitelka odboru prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Další ročník konference se bude konat 18.11.2019. Podrobnosti můžete sledovaZDE.


Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE