dnes je 9.6.2023

Konference BOZP

Přednášky z 6. ročníku konference
konala se 14.12.2020 on-line

Zahájení
Robert Křepinský

Pozdrav účastníkům konference BOZP v roce 2021 od zástupce MPSV
Mgr. Bc. Lucie Kyselová

Pozdrav účastníkům konference BOZP v roce 2021 od zástupce Ministerstva zdravotnictví
Mgr. Matyáš Fošum

LEGISLATIVA

Novinky v legislativě
Robert Křepinský

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
JUDr. Martin Mikyska

COVID-19 jako nemoc z povolání
JUDr. Martin Mikyska

PLS v nouzovém stavu a novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Mgr. Matyáš Fošum

Diskuse k bloku Legislativa

FYZICKÁ ZÁTĚŽ

Úvod

Fyzická zátěž a nemoci z povolání
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Fyzická zátěž - pohled autorizované laboratoře
Mgr. Radim Pektor

Fyzická zátěž - pohled OZO v prevenci rizik
Ing. Milan Kondziolka

Zlepšování ergonomie výroby a eliminace rizika vzniku nemocí z povolání
MUDr. Lukáš Šoltys

Spory o (ne)uznání nemoci z povolání v souvislosti s fyzickou zátěží
JUDr. Martin Mikyska

Diskuse k bloku Fyzická zátěž 


Přednášky z 5. ročníku konference
pořádaného 18.11.2019 v hotelu Olympik Tristar v Praze

Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (stav k 15.11.2019)
Mgr. Radek Roušar
, Elektrotechnický svaz český

Šestá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a další budoucnost nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Mgr. Pavel Fošum
, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Historie legislativy týkající se nemocí z povolání. Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., aneb proč novelizujeme českou legislativu
MUDr. MIroslava Hornychová, CSc.
, Státní zdravotní ústav

Nemoci z povolání. Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
MUDr. Michael Vít, Ph.D.
, Státní zdravotní ústav

Souběh správně-právní a trestní odpovědnosti za porušení předpisů o BOZP ze strany zaměstnavatelů
JUDr. Martin Mikyskaadvokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání

Zaměstnávání cizinců
Ing. Petra Šmerdová, FOXCONN CZ 

Detekce návykových látek na pracovišti
Ing. Michaela Martínková
, MIVO AGENCY s.r.o.

Předání pracoviště
Ing. Milan Kondziolka
, PreventCom s.r.o.

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze. 

Záznamy přednášek:

Zahájení konference

Legislativní novinky v oblasti BOZP
Robert Křepinský
OS UNIOS, člen Rady vlády pro BOZP 

Nebezpečné chemické látky a směsi a novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., pro roky 2018, 2019 a dále 
Mgr. Pavel Fošum
Ministerstvo zdravotnictví ČR, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství

Zkušenosti s novelizovanou úpravou PLS po roce platnosti
MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Profesionální onemocnění hlášená v roce 2017 ve vazbě na kategorizaci prací
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

TRENDY V PODNIKOVÉ BEZPEČNOSTI V ROCE 2019
Ondřej Sobička
HAPPY END a.s. 

Od podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) k jejímu (ne)ohlášení
JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
JUDr. Irena Machátová
hlavní metodička Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
plk. Ing. Květoslava Skalská
ředitelka odboru prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...