dnes je 29.9.2023

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZPLIVEGarance

Datum konání 27.11.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Cílem webináře bude seznámit jeho posluchače s nejčastějšími porušeními právních a ostatních předpisů při zajištění BOZP podle praktických poznatků soudního znalce.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůLIVEGarance

Datum konání 24.10.2023, Ing. Radka Vokurková

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovní úrazovost a povinnosti dotčených osob, trestněprávní aspekt porušení předpisů BOZPLIVEGarance

Datum konání 17.10.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Cílem webináře bude poukázat na stanovené povinnosti všech dotčených stran v oblasti pracovní úrazovosti vyplývající z platných právních předpisů (zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborových…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu hygieny práceLIVEGarance

Datum konání 6.10.2023, Bc. Petra Dobešová, LL.M.

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními povinnostmi zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví při práci a požadavky KHS - Odboru hygieny práce při kontrole pracoviště, praktickými aspekty těchto kontrol a protokolů o kontrole vycházejících z…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Přeprava nebezpečných věcí - základní povinnosti při přepravě NO, NCHLS a předmětůLIVEGarance

Datum konání 4.10.2023, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Nebezpečnost řady chemických látek/směsí, předmětů a následně i jejich odpadů představuje zdravotní riziko jak pro člověka, tak i pro životní prostředí a v případě nehod jsou spojeny vždy s velkými hmotnými ztrátami. Proto platí různé regulace přeprav…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Návrh nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvýchLIVEGarance

Datum konání 4.10.2023, Mgr. Matyáš Fošum

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých nereflektuje aktuální přístupy ke vzdělávání; neumožňuje zřizovatelům a provozovatelům flexibilní přístup. Cílem návrhu…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Práce na dálkuQ&A

24.9.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní způsobilost zaměstnance v kontextu legislativních změn v oblasti PLSZáznamGarance

18.9.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:30

Na webináři bude připomenut význam povinnosti zaměstnavatele vybírat a zaměstnávat zaměstnance se zdravotní způsobilostí odpovídající náročnosti vykonávané práce.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Bezplatný webinář EU-OSHA - LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZP

12.9.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Bezplatný webinář EU-OSHA - LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZPEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra ČR (MVČR) zvou v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2023 – 2025 s názvem „Bezpečná a zdravá…

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Elektroinstalace a nová legislativaZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:29:45

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nové normy BOZP - září 2023

12.9.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy BOZP - září 2023Nové normy ČSN související s bezpečností práce a ochranou zdraví, které vyšly ve věstníku ÚNMZ září 2023.

Novela zákoníku práce a legislativní novinky v oblasti BOZPZáznamGarance

11.9.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:36

Hlavní náplní webináře budou nejdůležitější změny v zákoníku práce po jeho další novele.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2023 - 21.11.2022 - Kauzy z archivu soudního znalceZáznamGarance

7.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:25:06

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2023 - 21.11.2022 - Představení společnosti OTAVANZáznamGarance

6.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:08:16

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2023 - 21.11.2022 - Poškození zdraví v kontextu CZ PRESZáznamGarance

6.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:14:40

Přístupné pro: BOZP profi plus

GREEN PROTECH - nová řada bi-polymerových ochranných rukavicTRH

6.9.2023, Zdroj: Lebon Protection

GREEN PROTECH - nová řada bi-polymerových ochranných rukavicspolečnost LEBON uvádí na trh novou řadu ochranných rukavic GREEN PROTECH. Jedná se o novou a kompletní řadu sedmi bi-polymerových ochranných rukavic, které mají inovativní technologii povrchové úpravy BFR Technology společnosti…

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2023) - Novinky v oblasti BOZP na konci roku 2022ZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:24:12

Přehled největších novinek v legislativě BOZP za uplynulé a pro nadcházející období.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Novinky v legislativě a požárním dozoruZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:38

V přednášce zazněly legislativních změny z poslední doby a chystané změny v blízké budoucnosti v oblasti požární bezpečnosti. Seznámení s důvody, které vedou k legislativním úpravám a zkušenosti z aplikace nové právní úpravy v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2023) - Úvod a pozdravy zástupců MPSV a MZZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:16

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Dokumentace zdolávání požáruZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:32

Přednáška se zabývá současnými pravidly a podmínkami pro zpracování dokumentace zdolávání požáru. Na několika stranách stručně shrnu pro jaké objekty a jakou formou se dokumentace zpracovává. Formou příkladů z praxe pak lektor poukázal na odlišnosti pro…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Představení firmy DrägerZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:14:52

Prezentace prostředků požární ochrany jednoho z partnerů konference - společnosti Dräger.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Dotazy k bloku požární ochranypřipravujemeGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přístupné pro: BOZP profi plus

Zápis do knihy úrazúQ&A

4.9.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mobilní telefony ve školeQ&A

4.9.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ IV. - Prach oxidu křemičitého na staveništích

4.9.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ IV. - Prach oxidu křemičitého na staveništíchPrach na staveništích není jen obtěžující, ale může i vážně poškodit zdraví. Pravidelné a dlouhodobé vdechování prachu oxidu křemičitého může nakonec způsobit vážné onemocnění plic, jako je silikóza, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a rakovina. Tento…

SYBENAM Cloud ProTRH

31.8.2023, Zdroj: SYBENAM

SYBENAM Cloud ProNový systém pro správu a sdílení firemní dokumentace dle nejnovějších standardů ISO vaší společnosti na míru. Vaše interní dokumentace QMS, EHSS, Fire Protection, bude uložena přehledně a bezpečně na jednom…

Nabídka zaměstnání: NET4GAS hledá kandidáty na pozice Specialista BOZP a PO a Senior Specialista BOZP a PO

31.8.2023, Zdroj: NET4GAS, s.r.o.

Nabídka zaměstnání: NET4GAS hledá kandidáty na pozice Specialista BOZP a PO a Senior Specialista BOZP a POSpolečnost NET4GAS hledá v současnosti 2 vhodné kandidáty na pozice Specialista BOZP a PO a Senior specialista BOZP a PO. Bližší požadavky a kontakty pro zaslání cv uvnitř tohoto článku.

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...