dnes je 15.7.2024

Vyšlo nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

25.6.2024, Zdroj: ODok.cz

Vyšlo nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízeníZměny proběhly v požadovaném vzdělání revizních techniků plynových, tlakových a zdvihacích zařízení, úprava výkonu prací zakázaných běžně mladistvým v rámci výkonu praktického vyučování v elektrotechnice a zpřesnění terminologie a upřesnění negativního výčtu…

Práce v kabelových šachtáchQ&A

15.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzemnění strojů

8.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: VTZprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Oprávnění provádět kontrolu kompresoruQ&A

6.3.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiArchiv

9.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz výtahů pro dopravu osob, osob a nákladuArchiv

8.2.2024, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Elektroinstalace a nová legislativaZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:29:45

Přístupné pro: BOZP profi plus

Provoz vyhrazených elektrických zařízení u malých provozovatelůArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní a průvodní dokumentaceArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 378/2001 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a dalších předpisů musí být každé elektrické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Provozovatel či majitel zařízení musí provozní dokumentaci aktualizovat.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod - definice elektrických zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zabývá povinnostmi provozovatelů elektrických zařízení (EZ) v méně náročných neprůmyslových provozech, jako jsou např. kanceláře či hotely, kde se nepředpokládá výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, strojních zařízení či elektrických zařízení…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeníchArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

ObsluhyArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluhy THP nemusejí být školeny jako osoba poučená dle § 4 NV č. 194/2022 Sb. Stačí obecné školení BOZP. Elektrické spotřebiče a nářadí nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle zákona č. 250/2021…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Systém péče o elektrická zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrického zařízení zabezpečují jeho řádný a bezpečný stav a zachycují počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeníchArchiv

12.5.2023, Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR - TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném TZ musí dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. proto být držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací, k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Periodické zkoušky TNPArchiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá nádoba na plyny se podrobuje periodické zkoušce. Způsob, rozsah a lhůty periodické zkoušky jsou určeny v pokynech výrobce a v právních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obsluhy kotlů - topiči dle NV č. 192/2022 Sb.Archiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Uvádění nových a rekonstruovaných kotlů do provozuArchiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako TNS i kotle jsou vyrobeny buď dle českých norem ČSN 07 0620Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů, ČSN 07 0622Výroba parních a horkovodních kotlů a ČSN 07 0623Technická dokumentace kotlů, nebo dle souboru evropských norem ČSN EN…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revize, zkoušky a údržba kotlůArchiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakožto preventivní údržba se dle požadavků NV č. 192/2022 Sb. a ČSN 07 0710 čl. 95 na kotlích musí provádět následující pravidelné revize a zkoušky, které smí provádět pouze revizní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Uvádění nových TNP (tlakových nádob k dopravě plynů) do provozuArchiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle § 11 NV č. 192/2022 Sb., každou vyrobenou TNP musí výrobce podrobit prvním zkouškám postupem dle ČSN 07 8305 čl. 232. Osoba, která řídila a vyhodnotila první a periodickou zkoušku tlakové nádoby na plyny, nevyhotoví revizní zprávu, ale v případě úspěšnosti…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (TNP)Archiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Definice a rozdělení vyhrazených tlakových zařízeníArchiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základními předpisy pro provoz, kontroly, revize a činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních jsou:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revize a zkoušky TNS, kontroly bezpečnostní výstrojeArchiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle požadavků nařízení vlády č. 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012 musí revizní technik provádět na tlakových nádobách následující pravidelné revize a zkoušky:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provoz vyhrazených tlakových zařízeníArchiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revizní techniciArchiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revizní technik je pověřený provozovatelem k vykonávání revizí a zkoušek VTZ tlakových a má pro tuto činnost příslušné osvědčení vydané pověřenou organizací (TIČR) podle zákona č. 250/2021…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Tlakové nádoby stabilní (TNS)Archiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Údržba a čištění tlakových nádob stabilních (TNS)Archiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádění údržby a její termíny jsou zavedeny v plánu údržby zpracovaného dle Řádu preventivních kontrol, revizí a údržby dle NV č. 101/2005 Sb. Plán údržby provozovatel nastavuje s přihlédnutím k pokynům výrobce, jsou-li…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Parní a horkovodní kotleArchiv

8.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - povinnosti provozovateleArchiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovatelé tlakových nádob dle NV č. 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012 zejména zajistí:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízeníArchiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle § 8, odst. (4) nařízení vlády č. 192/2022 Sb. má provozovatel VTZ tlakových povinnost písemně jmenovat osobu odpovědnou za bezpečný provoz vyhrazených tlakových zařízení (zkráceně…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)Archiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - výroba, montáž a rekonstrukceArchiv

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před samotnou výrobou projektant nakreslí a vypočte TZ dle výrobních technických norem. Projektant musí mít příslušné Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) podle zákona č. 360/1992 Sb. Podle…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní deníky VTZTRH

16.12.2022, Zdroj: Inspekční orgán Mostecké montážní

Provozní deníky VTZSpolečnost Mostecká montážní a.s. ve spolupráci s tiskárnou Mafraprint vydává jako první na českém trhu nové provozní deníky pro vyhrazená elektrická, plynová, tlaková, zdvihací a strojní zařízení, včetně deníku…

Kvalifikace obsluhy elektrického zařízeníQ&A

30.11.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na rozsah evidence VTZ plynovýchQ&A

30.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je SodaStream VTZ tlakové?

30.10.2022, Ing. Milan Kondziolka, Zdroj: PreventCom s.r.o

Je SodaStream VTZ tlakové?Snad již definitivní odpověď na dotaz, který dal zabrat lektorům na srpnové konferenci VTZ i řadě dalších odborníků. Autor dotazu pátral, dokud nedostal uspokojivou odpověď.

Problematika závaznosti a nezávaznosti technických norem v oblasti BOZPZáznamGarance

25.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:48:29

V souvislosti s nabytím účinnosti nové úpravy VTZ opět vyvstala otázka závaznosti technických norem. Jak se to tedy s českými technickými normami má? Jaké je jejich postavení mezi ostatními předpisy, z čeho vycházíme když řekneme, že technické normy závazné, v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovní systém pro zvedací plošinuQ&A

17.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pověření osoby odpovědné za plynová zařízeníQ&A

30.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) - Dopady nových legislativních předpisů na elektrotechnickou praxiZáznamGarance

12.9.2022, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:50:52

Přednáška z Konference VTZ 2022 konané 30.8.2022, věnovaná především ustanovením nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) - Nová úprava pro zdvihací VTZZáznamGarance

12.9.2022, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:18:13

Přednáška z Konference VTZ 2022 konané 30.8.2022, věnovaná především ustanovením nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Odpovědnost za užívání/provozování VTZ, při různých formách provozování VTZ

12.9.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za užívání/provozování VTZ,  při různých formách provozování VTZV tabulce je názorně označen subjekt nesoucí právní odpovědnost (podle zákona č. 250/2021 Sb.) za provozování vyhrazených technických zařízení.

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...