dnes je 15.7.2024

Input:

Bezpečný technologický postup

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.3
Bezpečný technologický postup

Ing. Zdeněk Juránek

Kácení normálně rostlého stromu

Bezpečný technologický postup pro kácení "normálně rostlého" stromu lze tedy obecně shrnout následovně. Obsluha vyhledá strom určený ke kácení, zároveň provádí i předběžnou volbu směru jeho pádu a uloží nezbytné nářadí na bezpečné místo. Následuje posouzení stromu, tedy zvážení všech okolností, které mají či mohou mít na kácení vliv (zdravotní stav stromu, jeho tvar, výška, tloušťka, pata, celkový zdravotní stav, tvar koruny, přítomnost suchých větví, zavětvení apod.). Při posouzení bezpečného pádu stromu obsluha zohledňuje určený směr kácení s ohledem na použití správné techniky s ohledem na provedené posouzení stromu, minimalizaci způsobených škod a dodržení zásad směrového kácení. Nezbytnou přípravou pracoviště, kterou musí před kácením obsluha zajistit, se rozumí zejména odstranění překážek v okolí stromu a na určených ústupových cestách, odstranění větví ve spodní části kmene a případné odstranění kořenových náběhů.

Cílem vyříznutí směrového zářezu je zajistit bezpečné nasměrování stromu do zvoleného směru pádu, zabránit jeho zavěšení a ve správném okamžiku umožnit utržení ponechaného nedořezu. Hrana zářezu musí být kolmá ke směru pádu káceného stromu, šikmý a vodorovný řez by se měl přesně setkat.

Protože kácený strom může strhnout i stromy jiné, navíc je

Nahrávám...
Nahrávám...