dnes je 15.7.2024

Input:

Dozor a sankce nad vyhrazenými technickými zařízeními

30.11.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6.7
Dozor a sankce nad vyhrazenými technickými zařízeními

14.2.2015

Kontrolu nad dodržováním povinností vyplývajících z uvedených bezpečnostních předpisů ve vztahu k VTZ provádějí oblastní inspektoráty práce (OIP) podle zák. č. 251/2005 Sb., v působnosti báňské správy báňské úřady podle zák. č. 61/1988 Sb.

Při zjištění, že provozované vyhrazené technické zařízení ohrožuje bezpečnost zaměstnanců nebo dalších osob, je inspektor OIP oprávněn vydat rozhodnutí o zákazu používání zařízení podle § 7 odst. 1 písm. j) 1. zák. č. 251/2005 Sb. Zákaz platí do odstranění závad. Obdobně může postupovat báňský inspektor podle § 42 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.

Zákon opravňuje ukládat zaměstnavateli sankce za přestupky a správní delikty při neplnění povinností na úseku VTZ, v působnosti SÚIP až do výše 2 000 000 Kč, v působnosti báňské správy až do výše 1 000 000 Kč.

Podle zákona č. 251/2005 Sb. se vyhrazených technických zařízení týkají

Nahrávám...
Nahrávám...