dnes je 16.7.2024

Input:

Evidence cizích osob vstupujících na pracoviště

10.5.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jsme povinni vést evidenci cizích osob (knihu návštěv), které vstupují na pracoviště naší firmy? Naše firma podniká v oboru zpracování mléka a máme kolem třiceti zaměstnanců. Areál firmy je stavebně uzavřený a vstupuje se do něj vrátnicí.

Odpověď:

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen u svých zaměstnanců, ale také u fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Nahrávám...
Nahrávám...