dnes je 15.7.2024

Input:

Konference BOZP v roce 2017 úspěšně navázala na předchozí ročník

6.3.2017, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dne 23.11.2016 uspořádalo nakladatelství Verlag Dashöfer a jím provozovaný portál BOZPprofi druhý ročník konference pro všechny, kterých se profesně dotýká bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, nazvaný BOZP v roce 2017. Konference opět otevřela zásadní témata současné BOZP v ČR prezentovaná předními osobnostmi naší BOZP a téměř 200 účastníkům poskytla prostor pro výměnu zkušeností.

Akce se – stejně jako loni – konala v konferenčním centru hotelu Grandior (dříve U Hájků) v Praze. Na pořadu jednání bzla významná témata současné BOZP v České republice tak, jak ji vnímají odborně způsobilé osobz v prevenci rizik i ostatní, kterých se BOZP profesně dotýká. Součástí konference byl také bohatý partnerský program v podobě expozic významných firem z oboru. Ten se odehrával z větší části ve foyer konferenčních prostor a poskytl účastníkům informace o trhu a službách v oblasti. Hlavním partnerem druhého ročníku byla společnost Honeywell Industrial Safety.

Účastníky ráno přivítal předseda stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP Robert a Křepinský, který byl zároveň předsedou přípravného výboru konference a přijal roli průvodce celým konferenčním dnem. Po něm dostal slovo JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti na MPSV, který otevřel první blok věnovaný politice státu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a státnímu dozoru nad oblastí. Na něj navázal s příspěvkem věnovaným výsledkům kontrolní činnosti Ing. Miroslav Záloha ze Státního úřadu inspekce práce. Blok uzavřel přehledem legislativních novinek z nedávné doby nebo chystaných na nadcházející období Robert Křepinský. Po něm ještě Jiří Tuháček krátce představil hlavního partnera konference společnost Honeywell Industrial Safety.

Po přestávce následoval příspěvek JUDr. Martina Mikysky věnovaný aktuální úpravě odškodňování pracovních úrazů a tomu, jak se v praxi projevila poslední novela zákoníku práce. Příspěvek vyvolal širokou diskusi. Navazující přednáška PhDr. Davida Michalíka z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. byla věnována ergonomii na českých pracovištích a výzkumu na tomto poli.

Po obědě následoval blok patřící ochraně zdraví při práci – ten obsáhly nejdříve MUDr. Michaela Krchová s přednáškou na téma kategorizace prací a následně Ing. Alice Klingerová s tématem nakládání s nebezpečnými chemickými látkami – obě z Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze. Před přestávkou

Nahrávám...
Nahrávám...