dnes je 16.7.2024

Input:

Kovoobráběcí stroje

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.7
Kovoobráběcí stroje

Ing. Miloslav Kočí

Související předpisy

  • ČSN EN 13218+A1 Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky, zejména čl. 5.2.7, příloha A.

Představiteli této skupiny strojů jsou vrtačky, brusky, soustruhy, frézky, hoblovky, obrážečky, pily a další druhy strojů. Pro tato zařízení v provozu platí další požadavky vyhl. č. 48/1982 Sb., § 54 – 62.

Obecné požadavky pro kovoobráběcí stroje

Rotující upínací zařízení a nástroje pro třískové obrábění musí být zajištěny proti uvolnění v případě brzdění nebo opačného smyslu otáčení.

Upínací zařízené (elektromagnetická, hydraulická, pneumatická) musí mít ochranné zařízení zajišťující bezpečnost osob a bránící nehodě při přerušení dodávky energie.

Ruční ovládací části, které nejsou hladké, musí mít samočinné vypínání pohybu při strojním posunu.

K upínání a snímání rozměrných nebo těžkých přípravků, nástrojů, obrobků musí být k dispozici manipulační zařízení nebo další osoba.

Vzduchové pistole používané k očištění strojů, obrobků a přípravků musí být opatřeny ochranným zařízením proti zranění odletujícími látkami.

Při obrábění velkých obrobků lze vstupovat do nebezpečných prostor stroje (stoly, upínací desky) za účelem měření, kontroly a pod., jen když jsou tyto části stroje v klidu.

Při upínání a snímání obrobku, měření a kontrole jakosti povrchu se musí zastavit vřeteno (smýkadlo) a odsunout nástroj do bezpečné vzdálenosti.

Proti třískám odletujícím při obrábění musí být instalováno účinné ochranné zařízení, nebo musí být používány osobní ochranné pracovní prostředky.

Odstraňovat třísky za provozu a při úklidu lze jen určenými pracovními pomůckami.

Soustruhy

Tyčový materiál vyčnívající z vřeteníku stroje musí být zakryt ochranným krytem po celé délce.

Svislé soustruhy musí splňovat následující požadavky:

  • musí být zajištěny pojistným zařízení proti vymrštění upínacích elementů,

  • s upínací deskou zapuštěnou do podlahy musí mít ovládání trvalého chodu upínací desky zajištěno proti nahodilému uvedení do chodu.

Frézky

Nepracovní část nástroje musí být opatřena snadno seřiditelným ochranným krytem. Ten může být nahrazen krytem, který zabraňuje přístup do nebezpečných částí stroje.

Vrtačky

Posuvné vřeteno vrtačky se nesmí samovolně posouvat do dolní polohy.

Vrtaný předmět musí být zajištěn proti pootočení.

Hoblovky a obrážečky

Nahrávám...
Nahrávám...