dnes je 14.7.2024

Input:

Neionizující záření a kategorizace prací

15.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.8
Neionizující záření a kategorizace prací

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

Pro agens neionizujícího záření jsou zavedeny kategorie 1 a 3. Do kategorie 3 se přitom expozice neionizujícímu záření zařazuje jen výjimečně. Důvodem je nutnost současného splnění tří kritérií:

- zařazená osoba musí být při výkonu práce exponována.

- expozice musí být nadlimitní.

- pro daný typ neionizujícího záření musí existovat osobní ochranné pracovní prostředky.

Expozičně významným případem, u kterého však nelze využít kategorie 3 je expozice nízkofrekvenčnímu

Nahrávám...
Nahrávám...