dnes je 18.7.2024

Input:

Neionizující záření - chybné diagnózy a jejich historie

5.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.2
Neionizující záření – chybné diagnózy a jejich historie

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

V optické části neionizujícího záření se lékař setkává se známými a obecně uznávanými příčinami zdravotních potíží, takže diagnosa je zpravidla jednoznačná. Jiná situace je v "neoptické" části (0 Hz – 300 GHz) neionizujícího elektromagnetického záření. Přesto, že se zdravotním rizikům plynoucím z expozice elektromagnetickým polím z tohoto frekvenčního intervalu věnovala již od konce druhé světové války větší pozornost než kterýmkoli jiným fyzikálním, chemickým a biologickým potenciálně škodlivým působením, setkáváme se stále s diskusemi o tom, zda současné limity (založené důsledně na poznatcích vědy) dostatečně chrání zdraví člověka. Diskuse probíhají nejen v médiích, ale i mezi pracovníky, kteří se touto tématikou zabývají jako vědci. Je proto na místě všimnout si této situace podrobněji.

Dlouhodobé působení

Pokud jde o rakovinu a dlouhodobé působení elektromagnetického pole s intenzitou blízkou limitní hodnotě, zpracování vyplněných dotazníků pacientů s maligními nádory mozku (z nich poslední z rozsáhlé mezinárodní akce s názvem Interphone uzavřené v roce 2010 s zhruba pěti tisíci případy) vedlo k jednoznačnému závěru, že vliv expozice na vznik maligních nádorů se neprokázal ani po deset let intenzivního používání mobilního telefonu. Pro posouzení situace po delší době telefonování nebyl počet vyhodnocených případů dostatečný pro statisticky signifikantní závěr. Takže se bude zkoumat dále, a když se ani po patnácti nebo dvaceti či více letech u "těžkých" uživatelů telefonování mobilním telefonem nenajde zvýšený výskyt karcinomů v oblasti hlavy, bude možné pokračovat na epidemiologických studiích genotoxicity, jejíž prokázání vyžaduje dobu ještě o několik desetiletí delší. Je zřejmé, že takto postavená otázka může hledat odpověď ještě hodně dlouho, jestliže se závěrům z ověřené teorie nepřizná odpovídající váha. Teorie jednoznačně ukazuje, že elektromagnetické pole těchto frekvencí mít karcinogenní účinky nemůže.

Hypersensitivita

Jako hrubě nesprávný se ukázal také pokus o vysvětlování mírných zdravotních obtíží, které v letech, kdy se rychle rozšířilo používání vakuových počítačových monitorů, ohlašovali někteří

Nahrávám...
Nahrávám...