dnes je 16.7.2024

Input:

Nevyhrazená zdvihací zařízení

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.12
Nevyhrazená zdvihací zařízení

Úvod

Stále platná vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., v platném znění, určuje, která zdvihací zařízení jsou zařízeními vyhrazenými, zároveň stanovuje, že vyhrazenými zařízeními podle této vyhlášky nejsou:

 1. vrátky,

 2. zdvižné vozíky,
 3. stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 4. zdvihací zařízení konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 5. závěsné dopravníky,

 6. nakladače,

 7. zdvihací čela nákladních automobilů,

 8. mechanické rampy,

 9. plošiny pro zdvihání automobilů,

 10. výsuvné žebříky,

 11. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,

 12. pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Základní pojmy

Jedná se tedy o "nevyhrazená“ zdvihací zařízení, kterými jsou rovněž ostatní vyhrazená technická zařízení (dále jen "VTZ“) s nižšími technickými parametry a další neuvedená (např. lyžařské vleky, pohyblivé schody a chodníky, prostředky lidové zábavy aj.).

Připomeňme si tedy výčet nevyhrazených zdvihacích zařízení doplněný o zařízení, která vyhláška č. 19/1979 Sb., v platném znění, neuvádí.

Mezi nevyhrazená zdvihací zařízení řadíme:

 1. Zdvihadla do nosnosti 5 000 kg

  • ruční kladkostroje

  • el. kladkostroje lanové i řetězové

  • vzduchové kladkostroje

  • jeřábové kočky

 2. Jeřáby do nosnosti 5 000 kg

  • mostové podvěsné

  • mostové, portálové, poloportálové ruční i s el. pohonem

  • otočné sloupové

  Není u nich rozhodující, zda se ovládají z koše, kabiny nebo se země.

 3. Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu do 3 metrů

  • s ručním, elektrickým, pneumatickým či hydraulickým pohonem

  • lanové, nůžkové, šroubové

 4. Stavební výtahy se zakázanou dopravou osob – VS 5

  • nákladní stožárový stavební výtah lanový

 5. Výtahy s nosností do 100 kg

  • jídelní

  • speciální pneumatické, hydraulické bez rozlišení, zda se dopravují nebo nedopravují osoby, bez rozlišení podle parametrů (rychlost, zdvih, užitná plocha klece apod.)

 6. Regálové zakladače bez zvedaného stanoviště obsluhy

  • některé typy, u kterých obsluha pouze pojíždí, zvedá se pouze stůl, nebo které pracují bez obsluhy (z dovozu)

 7. Jinak nazvaná zdvihací zařízení

  1. vrátky

   • použité jako pohonná jednotka zdvihacího zařízení

   • použité jako zdvihací zařízení konstrukčně doplněné kladkou či kladkostrojem s nosnou konstrukcí

  2. spouštědla a vytahovadla

   • spouštědlo sudů

   • speciální hydraulická, pneumatická nebo i mechanická zařízení zařazená v dopravních linkách pro vyrovnání rozdílů úrovní

  3. zvedáky

   • lanové, řetězové – používané jako nářadí

   • hydraulické

   • automobilové jedno- a vícestojanové

  4. zvedací rampy a plošiny

   • sloužící k vyrovnávání rozdílů úrovní mezi pevnou rampou či nákladištěm a ložnou plochou dopravního prostředku

  5. manipulátory

   • ruční i pneumatické, s magnety

  6. zvedací čela nákladních automobilů

   • sloužící k usnadnění nakládky a vykládky

  7. ramenové nakladače – BIKRANY

   • sloužící k nakládce a vykládce případně vyprazdňování přepravních beden

  8. speciální zdvihací zařízení

   • sloužící převážně jako jednoúčelová zařízení, často tvořící součást technologických linek, např. speciální výtahy, el. kladkostroj pevně zavěšený s trvale zavěšenou plošinou vedenou vodítky (pouze pro dopravu břemen)

   • pneumatické výtahy

   • šplhací nebo přemístitelné jeřáby používané pro stavbu komínů

   • jednorázové pomůcky – sloužící ke zvedání při montáži konstrukcí mostů, televizních vysílačů

   • pro převoz a klopení pánví ve slévárnách

   • pro přepravu a namáčení mořicích

Nahrávám...
Nahrávám...