dnes je 19.7.2024

Input:

O vývoji v BOZP

27.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:03:19

Úvodní přednáška konference BOZP v roce 2016. Představení hlavních směrů politiky EU a ČR ve vývoji BOZP – strategie a priority. Jaké jsou identifikované trendy, možné hrozby, výzvy a konkrétní fakta o vývoji BOZP v České republice? Zamyšlení nad existencí možných zdrojů zvyšování úrovně BOZP v podnikové praxi. Nastolení dalších otázek a hledání příslušných odpovědí: Jaká je realita a jaký je stav ve spolupráci zaměstnavatelů s vědecko-výzkumnými pracovišti v oblasti BOZP? Existuje skutečný zájem v podnikové praxi posilovat kulturu bezpečnosti?

Kapitoly videa

Úvodní přednáška konference BOZP v roce 2016. Představení hlavních směrů politiky EU a ČR ve vývoji BOZP – strategie a priority. Jaké jsou identifikované trendy, možné hrozby, výzvy a konkrétní fakta o vývoji BOZP v České republice? Zamyšlení nad existencí možných zdrojů zvyšování úrovně BOZP v podnikové praxi. Nastolení dalších otázek a hledání příslušných odpovědí: Jaká je realita a jaký je stav ve spolupráci zaměstnavatelů s vědecko-výzkumnými pracovišti v oblasti BOZP? Existuje skutečný zájem v podnikové praxi posilovat kulturu bezpečnosti?

Lektor

Ing. Lenka Svobodová

Ing. Lenka Svobodová

vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, postgraduál UK a katedry ekonomie Pittsburghské univerzity. Absolvovala řadu zahraničních stáží. Pracovala na vedoucích pozicích jak v podnikové sféře (POLDI Kladno), na kapitálovém a finančním trhu, tak i v centrálních orgánech (MPSV, Úřad vlády) a od roku 2000 pracuje jako výzkumná pracovnice oddělení analýz a prognóz ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Zabývá se kvalitou pracovního života, vlivem nových způsobů organizace práce na pracovní podmínky a pracovní pohodu, problematikou vztahu bezpečnosti práce a produktivity práce, vztahu člověka a práce, výskytu i prevencí negativních jevů na pracovištích. Řešené projekty (zkráceně): BOZP a produktivita práce; Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů; Vliv změn světa práce na kvalitu života; Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP; BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let; Násilí na pracovištích; Stres na pracovišti – možnosti prevence; Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků. Aktuálně řeší projekty: Rizikovost ekonomických činností, Důsledky nízké úrovně BOZP, Proměny kvality pracovního života. 

Nahrávám...
Nahrávám...