dnes je 19.7.2024

Input:

Obecné požadavky na stroje

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.2
Obecné požadavky na stroje

Ing. Miloslav Kočí

Základní pojmy

V dalším výkladu jsou použity pojmy, které je vhodné v úvodu vysvětlit:

Nebezpečný prostor – prostor uvnitř nebo vně zařízení ve kterém je zaměstnanec vystaven nebezpečí ohrožení zdraví.

Ochranné zařízení – zařízení, které slouží k ochraně života o zdraví zaměstnanců (může být mechanické, elektrické, elektronické, nebo jiné).

Průvodní dokumentace – viz kap. 3/7.5.12

Provozní dokumentace – viz kap. 3/7.5.12

Obsluha – zaměstnanec oprávněný používat stroj.

Místní provozní bezpečnostní předpis – viz kap. 3/7.5.12.

Minimální požadavky na stroje

Následující požadavky jsou minimem, které musí zaměstnavatel zajistit pro bezpečný provoz stroje, s ohledem na strojem vytvářená rizika:

 • používání stroje pro výrobcem určené účely, za podmínek stanovených průvodní dokumentací; místním provozním bezpečnostním předpisem může zaměstnavatel stanovit další bezpečnostní požadavky (s přihlédnutím k technické normě),

 • bezpečný přístup obsluhy ke stroji a dostatečný manipulační prostor pro bezpečnou obsluhu stroje,

 • přívod a odvod všech používaných nebo vyráběných látek a energií bezpečným způsobem,

 • bezpečná montáž nebo demontáž stroje v souladu s návodem výrobce (zaměstnavatele, pokud není návod od výrobce k dispozici),

 • ochrana zaměstnanců před nebezpečím od elektřiny a zařízení před atmosférickou elektřinou,

 • umístění ovladačů strojů ovlivňujících bezpečnost provozu mimo nebezpečné prostory, bezpečně ovladatelné i v případě jejich poruchy, řádně označené,

 • spouštění stroje jen úmyslným úkonem obsluhy pomocí určeného ovladače,

 • vybavení stroje ovladačem pro úplné bezpečné zastavení a vypnutí v době kdy se nepoužívá; v určených případech musí ovladač zajistit odpojení stroje od zdrojů energií a zabezpečit stroj proti zapnutí,

 • vybavení stroje ovladačem pro nouzové zastavení, který v nutných případech blokuje opětovné spuštění; mimo zastavení musí ovladač nouzového zastavení vypnout přívod energií k pohonům mimo případy, kdy by tím byl ohrožen život a zdraví zaměstnanců,

 • vybavení stroje zřetelně rozlišitelným zařízením pro odpojení od všech druhů energií; opětovné připojení ke zdrojům energie nesmí být spojeno s žádným rizikem pro zaměstnance,

 • označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, značením nebo signalizací;

 • značení musí být jednoznačné, srozumitelné a nesmí být poškozováno běžným provozem zařízení,

 • jednotlivá pracoviště stroje, musí být vybavena k zastavení některých nebo všech částí, podle existujícího rizika,

 • když to vyžaduje

Nahrávám...
Nahrávám...