dnes je 17.7.2024

Input:

Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO

31.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:56

Tento videoseminář přináší nejen základní informace o problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale především o aplikaci jeho požadavků při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zaměstnavatelem, včetně příkladů způsobu ochrany osobních údajů při plnění jednotlivých povinností při zajišťování BOZP a PO. Jeho účastník získá ucelenou informaci o ochraně osobních údajů při zajištění BOZP a PO nejen pro případ, kdy BOZP a PO zajišťuje zaměstnanec zaměstnavatele, ale též pro případ, kdy jsou tyto oblasti zajišťovány externí firmou (problematika předávání osobních údajů).

Kapitoly videa

On-line seminář je určen:

vedoucí zaměstnance, personalisty, odborně způsobilé osoby k prevenci rizik a další zájemce o BOZP

Cílem on-line semináře:

Tento on-line seminář přináší nejen základní informace o problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale především o aplikaci jeho požadavků při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zaměstnavatelem, včetně příkladů způsobu ochrany osobních údajů při plnění jednotlivých povinností při zajišťování BOZP a PO. Jeho účastník získá ucelenou informaci o ochraně osobních údajů při zajištění BOZP a PO nejen pro případ, kdy BOZP a PO zajišťuje zaměstnanec zaměstnavatele, ale též pro případ, kdy jsou tyto oblasti zajišťovány externí firmou (problematika předávání osobních údajů).

Obsah on-line semináře:

  • seznámení se základními požadavky GDPR
  • kde při zajišťování BOZP a PO dochází k zpracování osobních údajů
  • ke kterým druhům a za jakým účelem
  • požadavky na ochranu osobních údajů
  • včetně praktických příkladů
  • ochrana osobních údajů při zajištění BOZP a PO formou outsourcingu

Lektor

Tomáš Neugebauer

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému e-learningových projektů školení BOZP a PO, které Evropská agentura pro BOZP ocenila titulem "Doporučený příklad". V roce 2012 se stal vítězem soutěže "Profesionál BOZP".

Nahrávám...
Nahrávám...