dnes je 19.7.2024

Input:

Odborně způsobilá osoba v PO

5.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4
Odborně způsobilá osoba v PO

kpt. Ing. Pavla Tománková

Odborně způsobilá osoba v PO

Působnost odborně způsobilé osoby v PO

Osoba odborně způsobilá v požární ochraně je nejvyšším stupněm odbornosti a je oprávněna k plnění zákonem stanovených povinností a je způsobilá rovněž k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany.

Odborně způsobilými osobami v požární ochraně se ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně rozumí:

  • znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy,

  • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem,

  • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem,

  • příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou zařazeni ve funkcích na úseku státního požárního dozoru nebo vykonávají funkci velitele jednotky, a kteří získali osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce u HZS ČR.

Na rozdíl od technika požární ochrany je odborně způsobilá osoba oprávněna zabezpečovat ve smyslu ustanovení § 6a zákona o požární ochraně posouzení požárního nebezpečí a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany (například odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek) pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Podmínky vydávání a odnímání osvědčení

Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce odborně způsobilé osoby se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí stanovenou Ministerstvem vnitra, za obdobných podmínek, jak je shora uvedeno u technika PO. Podrobně celý proces

Nahrávám...
Nahrávám...