dnes je 15.7.2024

Input:

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.3
Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích

Miroslava Horská

Příklad

Příloha č. 2

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích 

Na úvod připomenut základní princip školení na konkrétních pracovištích ta pracoviště zaměstnavatele by měla být vyjmenovaná. Měla by to být ta, která mají svoje specifické požadavky proti pracovištím běžným např.. která mají některé požadované a nutné parametry vybavení /osvětlení, větrání, dodržování požadované teploty, výskyt škodlivin zde apod./, činnosti zde prováděné jsou taky odlišné apod. Dále by měl být vytipovaný okruh zaměstnanců, kteří se zde budou pohybovat a pracovat a pro ně pak provádět "jakési doplňkové školení proti tomu obecnému". Zápis o tomto školení a ověření znalostí odpovídá běžné praxi v provádění školení.

- Poučení o tom kterém vyjmenovaném pracovišti, které se odlišuje od ostatních běžných pracovišť zaměstnavatele a zásadách BOZP, které je nutno na něm dodržovat.

- Charakteristika prostředí, strojů a zařízení na tomto pracovišti včetně jejich průvodní technické dokumentace, včetně stanovených kvalifikačních požadavků pro jejich obsluhu a zákazu bez ní tyto stroje a zařízení obsluhovat.

Poznámka: Prostudovat a konkrétně seznámit zaměstnance, kterých se týká, s úpravou např. výsledné teploty na konkrétních pracovištích, které přinesla novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedená nařízením vlády č. 303/2022 Sb.

- Charakteristika používaných surovin a materiálů, která se nějakým způsobem odlišují od těch běžných.

- Základní předvídatelná rizika včetně opatření na ochranu před jejich působením.

- Úkony na strojích a zařízeních, varování před možnými pracovními úrazy.

- Stanovené pracovní postupy na strojích a zařízeních, místní provozní bezpečnostní předpisy a provozní řády (např. skladu, kotelny), havarijní

Nahrávám...
Nahrávám...