dnes je 2.4.2023

Input:

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.3
Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích

Miroslava Horská

Příklad

Příloha č. 2

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích 

- Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat.

- Charakteristika prostředí, strojů a zařízení na tomto pracovišti včetně jejich průvodní technické dokumentace, včetně stanovených kvalifikačních požadavků pro jejich obsluhu a zákazu bez ní tyto stroje a zařízení obsluhovat.

Poznámka: Prostudovat a konkrétně seznámit zaměstnance, kterých se týká, s úpravou výsledné teploty na konkrétních pracovištích, které přinesla novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedená nařízením vlády č. 303/2022 Sb.

- Charakteristika používaných surovin a materiálů.

- Základní předvídatelná rizika včetně opatření na ochranu před jejich působením.

- Úkony na strojích a zařízeních, varování před možnými pracovními úrazy.

- Stanovené pracovní postupy na strojích a zařízeních, místní provozní bezpečnostní předpisy a provozní řády (např. skladu, kotelny), havarijní plány, nezbytnost používání OOPP, používání ochranných prostředků, údržba a čištění strojů a zařízení.

- Zajištění stroje proti náhodnému spuštění nebo spuštění jinou osobou (upozornění na zákaz odstraňovat a vyřazovat z činnosti bezpečnostní zařízení, zejména ochranných krytů).

- Povinnost závady ohlašovat svému nadřízenému.

- Povinnost ohlašovat svůj pracovní úraz, informace o vedení "knihy úrazů".

- ........(konkrétní

Nahrávám...
Nahrávám...