dnes je 16.7.2024

Input:

Péče o řetězovou pilu

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.5
Péče o řetězovou pilu

Ing. Zdeněk Juránek

Zaměstnavatel musí v návaznosti na § 3 odst. 6 nařízení vlády č. 339/2017 Sb. zajistit provádění předepsané údržby, kontrol a oprav řetězové pily, a to v souladu s návodem k obsluze daného typu pily, který stanoví zejména jejich celkový rozsah a četnost. Obsluha provádí údržbu a běžné opravy pily, které většina výrobců charakterizuje např. jako výměnu poškozené lišty, řetězky, zapalovací svíčky či seřízení karburátoru.

Kontrola pily před každým použitím

Před každým použitím je povinností obsluhy provést úkony stanovené výrobcem, což je zpravidla kontrola, zda:

 • - brzda řetězu řádně funguje a není poškozená,
 • - zadní kryt pravé ruky není poškozen,
 • - držák škrticí klapky plynu řádně funguje a není poškozen,
 • - vypínač je nepoškozen a funguje správně,
 • - nejsou rukojeti řetězové pily znečištěny olejem,
 • - je nepoškozený a funkční systém tlumení vibrací,
 • - tlumič výfuku je řádně připevněn a je plně funkční,
 • - jsou všechny části řetězové pily nepoškozené a spolehlivě dotaženy,
 • - zachycovač roztrženého řetězu je na řetězové pily umístěn a je v nepoškozeném stavu,
 • - je řetěz pily správně napnut.

Denní údržba řetězové pily

Běžný rozsah denní údržby řetězové pily zpravidla zahrnuje:

 • - kontrolu funkce spínače zapalování,
 • - dotáhnutí šroubů a matic,
 • - kontrolu správné funkce pojistky plynu v rukojeti, sytiče, plynové páčky i západky plynu ve startovací poloze,
 • - celkové očištění pily od pilin a nečistot, zejména nasávací mřížky přívodu vzduchu na startování a vnitřní část krytu spojky,
 • - vyčištění vzduchového filtru,
 • - kontrolu stavu lišty a její otočení z důvodu rovnoměrného opotřebování,
 • - vyčištění vodící drážky lišty, mazacích otvorů a promazání vodicího kolečka ve špičce lišty,
 • - kontrolu stavu řetězu, jeho správného napnutí, nabroušení a stavu řetězky, popř. výměnu,
 • - zkontrolování mazání řetězu
Nahrávám...
Nahrávám...