dnes je 13.7.2024

Input:

Písemné hodnocení kurzu

24.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.4.2
Písemné hodnocení kurzu

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Při větším počtu účastníků aplikujeme na závěr školení dotazník. Ať už se jedná o anonymní, nebo adresnou formu, požádáme pracovníky, aby se vyjadřovali bez obav a upřímně, s tím, že jde hlavně o zpětnou vazbu s cílem vylepšit další školení. Dotazník může mít obsahově následnou podobu:

Hodnocení školení BOZP a PO.

Kurz BOZP a PO : ............................... Konaný dne :Jméno lektora:  
Instrukce: Označte, prosím, kroužkem (O) na číselné škále hodnotu, kterou přisuzujete celkové úrovni školení, odborné úrovni lektora atp. tak, že zakroužkování čísla 1 znamená nejvyšší hodnocení a čísla 5 nejnižší (jako při známkování ve škole). Vítáme jakékoli poznámky k obsahu, organizaci, či výkladu.  
Celkovou užitečnost a přínos programu hodnotím: 1 2 3 4 5  
Odbornou úroveň lektora hodnotím: 1 2 3 4 5  
Úroveň výkladu a použitých metod prezentace hodnotím: 1 2 3 4 5  
Která látka byla pro mne největším přínosem ?  
Která látka se naopak jevila jako nadbytečná?  
Která tématika vám chyběla?  
Organizaci a prostředí hodnotím: 1 2 3 4 5  
Ze školení odcházím (označte křížkem) : O velmi spokojen O spíše spokojen O spíše nespokojen O velmi nespokojen  
Nahrávám...
Nahrávám...