dnes je 14.7.2024

Input:

Požadavky BOZP na pracovní prostředí

15.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:14:20

Obsahem tohoto videosemináře je představení základních požadavků na prostorové uspořádání, osvětlení, mikroklimatické podmínky a další technické nebo organizační požadavky.

Kapitoly videa

Cíl semináře:

Pracovní prostředí je jedním ze základních určujících prvků zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Podmínky na jeho zajištění upravuje celá řada právních předpisů. Nejpodstatnější požadavky obsahují zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Obsah semináře:

 • Požadavky na:
  • prostorové uspořádání pracovišť;
  • osvětlení;
  • mikroklimatické podmínky - teplota, proudění vzduchu a jeho vlhkost;
  • sanitární zařízení - šatny, umývárny, sprchy a záchody.
 • technické a organizační požadavky na únikové cesty a východy, na dveře, venkovní pracoviště a další;
 • požadavky na pracovní prostředí na staveništích a v kontrolovaných pásmech;
 • požadavky na zajištění úklidu a malování jednotlivých prostor pro výkon práce.

Lektor

Tomáš Neugebauer

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému e-learningových projektů školení BOZP a PO, které Evropská agentura pro BOZP ocenila titulem "Doporučený příklad". V roce 2012 se stal vítězem soutěže "Profesionál BOZP".

Nahrávám...
Nahrávám...