dnes je 14.7.2024

Input:

Práce v obtížných pracovních podmínkách

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.6
Práce v obtížných pracovních podmínkách

Ing. Zdeněk Juránek

Charakteristika obtížných pracovních podmínek

Prací v obtížných pracovních podmínkách se dle nařízení vlády č. 339/2017 Sb. rozumí zejména kácení stromů v obvodu dráhy, u pozemních komunikací a značených turistických cest, jakož i veškeré činnosti, při nichž může být ohrožen život nebo zdraví fyzických osob nepodílejících se na pracích v lese nebo na pracovištích obdobného charakteru. Tyto práce musí být prováděny jen za trvalého dozoru jedné nebo více osob zajištěných zaměstnavatelem.

Uvolnění stromů

Vývraty, polovývraty, podříznuté stojící nebo zavěšené stromy musí být vždy uvolňovány přednostně. Nepodaří-li se uvolnit zavěšený strom ani po vyčerpání všech dostupných možností během pracovní doby, musí být ohrožený prostor zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a zavěšený strom uvolněn nejpozději v průběhu následujícího kalendářního dne. Uvolnění zavěšeného stromu může zaměstnanec provést pouze jeho uvolněním pomocí mechanizačního prostředku nebo potahu, otáčení zavěšeného stromu kolem jeho podélné osy, odsunování patu stromu pákou,

Nahrávám...
Nahrávám...