dnes je 16.7.2024

Input:

Provoz objektů určených ke skladování

7.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.9
Provoz objektů určených ke skladování

Základní pohled na danou problematiku

Pro zajištění plynulosti celého výrobního procesu je nezbytné vytvářet nutné zásoby surovin, polotovarů, ale i hotových výrobků, jakož i režijních materiálů apod., které je nutno odpovídajícím způsobem uschovat, resp. skladovat. Tato problematika se tudíž dotýká rozhodující většiny zaměstnavatelů, jakož i dalších podnikajících subjektů. Skladování lze uskutečnit ve skladových objektech – stavebních objektech určených pro skladování, a to:

  • skladech – objektech, popř. prostorách používaných ke skladování, vybavených skladovací technikou a zařízením (mohou být jak stabilní – nepřemístitelné, tak i mobilní – přemístitelné),

  • skládkách – dočasně vymezených prostorách bez skladovacího zařízení používaných k uložení materiálu (mohou být uzavřené, kryté, otevřené a volné),

  • složištích – nezastřešených, trvale vymezených prostorách bez skladovacího zařízení používaných k uložení materiálu (mohou být otevřená a volná),

  • přístřešcích – zastřešených trvale vymezených prostorách bez skladovacího zařízení používaných k uložení zásob,

  • skladištích – trvale vymezených objektech nebo prostorách používaných k uložení zásob, vybavených jednoduchým skladovacím zařízením (mohou být uzavřená, krytá, otevřená a volná).

Skladování lze uskutečnit od nejjednodušších skladových objektů až po složité automatizované zaskladňovací a vyskladňovaní systémy realizované zejména ve výškových velkoskladech, které mohou být i veřejné povahy. Rovněž skladovaný materiál, který může mít nejrůznější fyzikálně chemické vlastnosti, se může vyskytovat

Nahrávám...
Nahrávám...