dnes je 14.7.2024

Input:

Rada Evropy

10.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.4
Rada Evropy

JUDr. Anna Janáková

Charakteristika organizace

Rada Evropy je mezivládní organizace evropských států, založená v roce 1949.*) Má sídlo ve Štrasburku. Členství je otevřené všem evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany. Rada Evropy má od roku svého založení 1949 sídlo ve Štrasburku, stejně jako její nejznámější instituce Evropský soud pro lidská práva.

Cíle organizace

Rada Evropy řadí mezi své cíle zejména úsilí o vzájemné porozumění a spolupráci mezi evropskými zeměmi a ochranu lidských práv a svobod. Členské státy spolupracují také např. v oblastech kultury nebo vzdělávání. V současné době je v Radě Evropy zastoupeno 47 zemí. ČSFR byla členem Rady Evropy v letech 1991–1992 a Česká republika je členem od 30. června 1993.

Evropská sociální charta

S bezpečností a ochranou zdraví při práci souvisí především mezinárodní smlouva přijatá Radou Evropy – Evropská sociální charta. Evropská sociální charta je mezinárodní smlouva přijatá Radou Evropy. Byla přijata v roce 1961 a řeší lidská práva a svobody v oblasti hospodářských a sociálních práv. Představuje základní pojetí sociálních standardů uplatňovaných v zemích Evropské unie; byla ratifikována všemi členskými státy Evropské unie. Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla Evropská sociální charta podepsána ve Štrasburku dne 27. května 1992. Dne 1. ledna 1993 dopisem ministra zahraničních věcí Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, depozitáři Charty, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje za signatářský stát Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961. S Chartou vyslovil souhlas Parlament České republiky, prezident republiky Chartu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy dne 3. listopadu 1999 a charta byla vyhlášena č. 14/2000 Sb.m.s. o Evropské sociální chartě a č. 15/2000

Nahrávám...
Nahrávám...