dnes je 13.7.2024

Input:

Revizní technik plynových zařízení

2.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.5
Revizní technik plynových zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy a dokumenty:

 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zejména ust. § 6a odst. 1 písm. d, § 6c odst. 1 písm. b, odst. 3, odst. 4.

 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, zejména ust. § 4.

 • Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, zejména ust. § 11.

Druhy a rozsahy osvědčení revizního technika PZ

Druhy osvědčení revizních techniků plynových zařízení jsou:

 • - a - výroba a úprava plynů,
 • - b - skladování a přeprava plynů,
 • - c - plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
 • - d - zkapalňování a odpařování plynů,
 • - e - zvyšování a snižování tlaku plynů,
 • - f – rozvod plynů,
 • - g – spotřeba plynů spalováním.

Rozsahy osvědčení revizních techniků plynových zařízení jsou:

 • - a1 - zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv,
 • - a2 - zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů,
 • - c1 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva,
 • - c2 -
Nahrávám...
Nahrávám...