dnes je 16.7.2024

Input:

Seznámení s dokumentací požární ochrany

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.9
Seznámení s dokumentací požární ochrany

kpt. Ing. Pavla Tománková

Seznámení zaměstnanců s dokumentací požární ochrany je jednou z povinných položek každého školení. Podrobnosti a přehled dokumentace je uveden v části Dokumentace požární ochrany.

Samozřejmě je třeba seznamovat s dokumentací v rozsahu, který stanovuje podmínky požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti. Jedná se tedy zejména o:

  • Požární řád,

  • Požární poplachové směrnice,

  • Požární evakuační plán,

  • Povinnosti zaměstnanců obsažené ve stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

Požární řád

Požární řády obsahují souhrn informací preventivního charakteru, tedy jak předcházet požárům na pracovišti. V požárním řádu jsou tedy uvedeny základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech (pracovištích), kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Obsahuje například pokyny pro osoby (zaměstnance) v daném provozu či příkazy a zákazy požární bezpečnosti, které slouží k zamezení vzniku a šíření požáru. Jsou zde uvedeny podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest. Požární řády jsou zveřejňovány taky, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby, vyskytující se v místě. Zaměstnanci nemusí znát všechny podrobnosti, ale musí vědět, kde je mohou najít a na koho se v případě potřeby obrátit.

Požární poplachové směrnice

Jak postupovat v případě vzniku požáru, upravují právě požární poplachové směrnice. Obsahují sled navazujících činností od doby zpozorování požáru až po evakuaci nebo pomoc při zdolávání požáru. Jsou zde uvedena čísla tísňového volání a čísla

Nahrávám...
Nahrávám...