dnes je 14.7.2024

Input:

Školení zaměstnanců o BOZP a kategorizace prací

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4.6
Školení zaměstnanců o BOZP a kategorizace prací

JUDr. Zdena Krýsová

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení zaměstnanců zařadit následující okruhy témat týkající se kategorizace prací:

Okruhy do osnovy školení BOZP pro zaměstnance 
Poř. číslo  Školená látka  Podklad je v  
1  Zaměstnavatel má povinnost zařadit práce do kategorie. Podkladem pro toto zařazení je vyhledání rizik a zjištění úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek.  ust. § 37 ZoOVZ§ 102 ZP 
2  Zaměstnavatel je povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty rizikových faktorů.  ust. § 7 odst. 1 ZoBOZPust. § 102 ZP 
3  Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může zaměstnavateli upravit rozhodnutím rozsah a termíny sledování rizikových faktorů  ust. § 84 odst. 1 písm. w) ZoOVZ 
4  Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena  ust. § 103 odst. 1 písm. b)ZP  

Vedoucí zaměstnanci by v rámci školení BOZP měli být dále seznámeni s následujícími požadavky:

Okruhy do osnovy školení BOZP pro vedoucí zaměstnance 
Poř. číslo  Školená látka  Podklad je v  
 
Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace.  ust. § 38 odst. 1, 83a a 83c ZoOVZ 
 
Odborné hodnocení pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha za účelem zařazení práce do druhé kategorie může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce  ust. § 38 odst. 2 a § 83a odst. 1 písm. i) ZoOVZ 
 
Při měření a vyšetření rizikových faktorů musí zaměstnavatel dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů, upravené nařízením vlády č. 361/2007 Sb., č. 272/2011 Sb. resp. č. 291/2015 Sb. ust. § 102 odst. 3 ZoOVZa NV č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb. a 291/2015 Sb. 
Nahrávám...
Nahrávám...