dnes je 15.7.2024

Input:

Školení zaměstnanců o BOZP

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.8
Školení zaměstnanců o BOZP

Ing. Miloslav Kočí

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech BOZP doporučujeme do osnovy (podle prováděné činnosti) ohledně pracoviště a pracovního prostředí zařadit následující okruhy témat:

Poř.
číslo 
Školená látka Podkladje v  
1.  Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné příloha bod 2.3.1
nař. vl. č. 101/2005 Sb. 
2.  Uličky mezi regály a stohy musí být trvale volné, nezužované a nezastavěné překážkami;
zákaz vstupu nepovolaných osob při manipulaci 
příloha bod 10.3
nař. vl. č. 101/2005 Sb. 
3.  Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných pracovních
zařízení 
Příloha 10.1
nař. vl. č. 101/2005 Sb. 
Nahrávám...
Nahrávám...