dnes je 16.7.2024

Input:

Soustřeďování dříví traktorem

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.6.2
Soustřeďování dříví traktorem

Ing. Zdeněk Juránek

Typy traktorů

Při práci prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru nacházejí uplatnění zejména nejrůznější typy traktorů, a to především traktory kolové, pásové a speciální lesní kolové. Součástí jejich výbavy jsou rozličné druhy navijáků, přibližovacích štítů, rampovačů, hydraulicky ovládaných drapáků, svěrných oplenů a podobného příslušenství. V této souvislosti je vhodné upozornit i na základní požadavky BOZP, týkající se používaných strojů a zařízení, zejména tedy na příslušná ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Sklon terénu

Jedním z rozhodujících faktorů pro použití traktoru pro soustřeďování dříví je jeho svahová dostupnost, tedy největší dovolený úhel svahu ve stupních pro jeho jízdu při daných podmínkách (rychlosti, stavu povrchu), vyjádřený mezí odolnosti proti skluzu, odolnosti proti převržení a funkční způsobilosti součástí vozidel na svahu při respektování míry bezpečnosti. Za hraniční je považován 40° sklon terénu, vždy je však nutno respektovat údaj stanovený výrobcem konkrétního typu používaného traktoru. Dostupné zdroje udávají, že v České republice je přibližně 80 procent terénů vhodných k využití traktorů při přibližování.

Charakteristická nebezpečí

Mezi základní nebezpečí vznikající při soustřeďování dříví traktory patří zejména možný náraz přibližovaného kmene do zaměstnance, zaklínění kmene (popř. jeho nežádoucí pohyb), kontakt nohou zaměstnance s konci soustřeďovaných kmenů (zejména v zatáčkách), uvolnění a nepředvídaný pohyb

Nahrávám...
Nahrávám...