dnes je 15.7.2024

Input:

Státní úřad inspekce práce

30.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1
Státní úřad inspekce práce

Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, dozor vykonávaný orgány státní báňské správy, dozor vykonávaný orgány státního zdravotního dozoru ve vztahu k ochraně zdraví při práci, kontrola prováděná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů není v právním řádu České republiky konstruována jako jednotná, ale jako decentralizovaná.

V působnosti resortu ministerstva práce a sociálních věcí je kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, dozor nad bezpečností práce a bezpečností provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení a kontrola dodržování stanovených pracovních podmínek. Zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, byla v působnosti resortu práce a sociálních věcí soustředěna do jednotné právní úpravy kontrola právních předpisů na úseku pracovních vztahů a pracovních podmínek. Státní odborný dozor nad

Nahrávám...
Nahrávám...