dnes je 19.7.2024

Input:

Technický stav vozidel, jejich výbava a značení

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.5
Technický stav vozidel, jejich výbava a značení

Ing. Miroslava Šmídová

Výrobní a pracovní prostředky a zařízení (mezi které patří i prostředky dopravní) musejí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány [viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.].

Na pozemních komunikacích lze provozovat jen takové vozidlo, které je technicky způsobilé k tomuto provozu (§ 36 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.), jeho provozovatel je povinen jej udržovat v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovenou jeho výrobcem.

Termíny kontrol a revizí

Termíny pravidelných kontrol a revizí (v podstatě technické prohlídky a měření emisí) jsou dány § 40 (resp. pro zemědělské nebo lesnické traktor a jejich přípojná vozidla § 79 odst. 3 a 4 zákona č. 56/2001 Sb.

Provozovatel silničního vozidla je povinen na svůj náklad přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce v následujících lhůtách:

 1. osobní automobil, nákladní automobil, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen "zaregistrování silničního vozidla“) a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,

 2. nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednostní jízdy, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebržděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,

 3. nebržděný přívěs, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50km/h, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Obdobné termíny platí pro měření emisí (s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu).

Technické prohlídky zemědělských nebo lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel se provádějí nejpozději ve lhůtě čtyř let po jejich prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let, technická prohlídka a měření emisí může být provedena v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.

Rozsah a způsob provádění technických prohlídek a měření emisí, podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a měření emisí, způsob vyznačování technických prohlídek a měření emisí a náležitosti dokladu o technickém stavu silničního vozidla a dokladu o měření emisí stanoví zákon č. 56/2001 Sb., a dále jeho prováděcí vyhláška č. 302/2001 Sb.

Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemích komunikacích, pokud technickou prohlídkou vozidla a jeho ústrojí a částí nebyly zjištěny žádné závady nebo jen závady lehké. Při zjištění vážné závady je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku v technickém průkazu vozidla a provozovatel vozidla je povinen v této lhůtě přistavit vozidlo s odstraněnou vážnou závadou té STK, která závadu zjistila, k provedení prohlídky způsobu jejího odstranění. Bude-li při prohlídce způsobu odstranění zjištěna tato závada opakovaně, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být v provozu používáno.

Pokud je technickou prohlídkou zjištěna závada nebezpečná, provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad:

 • odtažení vozidla ze stanice technické kontroly,

 • odstranění nebezpečné závady,

 • přistavení silničního vozidla k opakované technické prohlídce.

Technické požadavky na vozidla

Technické požadavky na vozidlo jako takové stanoví vyhláška č. 341/2002 Sb.

Některé důležité požadavky:

 • označení některých údajů na vozidle (§ 11),

 • nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy (§ 15),

 • největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (§ 16),

 • provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem (§ 19),

 • technická nezpůsobilost plynového zařízení (§ 20),

 • kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy (§ 21),

 • provoz zvláštních vozidel (§ 22),

 • vyznačení obrysů vozidel a jízdních souprav (§ 23),

 • povinná výbava motorových a přípojných vozidel (§ 32),

 • závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (§ 36) a mnohé další.

Lékárničky ve vozidlech

Lékárnička patří k povinné výbavě vozidla. Tato povinnost je stanovena v § 32 odst. 6 vyhlášky č. 341/2002 Sb., a v příloze č. 14 téže vyhlášky.

Souhrnný obsah lékárniček včetně stanoveného množství:

 1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička),

  Zdravotnický materiál Množství (ks)
  Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 1
  Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 1
  Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 1
  Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 3
  Obinadlo škrticí pryžové (60 x 1250 mm) 1
  Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1
 2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

  Zdravotnický materiál Množství (ks)
  I. II. III.
  Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
  Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
  Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 2 3 6
  Náplast hladká cívka (velikost 2,5 x 5 mm, minimální lepivost 7 N/25 mm) 1 2 4
  Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 6 12 18
  Obinadlo škrticí pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5
  Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4
  Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4
  Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm 1 1 1
  Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 1

Poznámka: autolékárničku velikosti III je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.

Použití jednotlivých druhů autolékárniček:

 1. vozidla pro hromadnou dopravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,

 2. vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,

 3. ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I.

Nebezpečné závady na vozidle

Jsou-li na vozidle závady, ohrožující bezpečnost provozu na komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích s výjimkou nouzového dojetí [§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.].

Závadou výše uvedenou v osvětlení vozidla je vždy:

 • nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

 • nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

 • způsobují-li světlomety oslnění,

 • jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,

 • jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

Závadou výše uvedenou v zasklení vozidla je vždy:

 1. prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikostí větší než 20 mm,

 2. zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.

Závadou výše uvedenou na výfukovém potrubí vozidla je vždy:

 1. netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo,

 2. zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.

Závadou výše uvedenou na karosérii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karosérie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Závadou výše uvedenou, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

Závadou výše uvedenou na pneumatikách vozidla je vždy:

 1. je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,

 2. obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,

 3. jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na

Nahrávám...
Nahrávám...