dnes je 16.7.2024

Input:

Termíny autorizovaného měření

31.5.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Předpisy stanoví povinnost zaměstnavatele provádět soustavně prevenci rizik, vyhledávat rizika a přijímat opatření, bez zbytečného odkladu zjišťovat rizikové faktory a měřením zjišťovat jejich hodnoty. Na druhé straně jsou zde ale "technické" potíže, které zaměstnavatel musí překonávat, jako že je třeba měření zajistit autorizovanou organizací, existuje časová prodleva od objednání autorizovaného měření k obdržení výsledků, je časová

Nahrávám...
Nahrávám...