dnes je 15.7.2024

Input:

Tvářecí stroje

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.9
Tvářecí stroje

Ing. Miloslav Kočí

Mezi základní tvářecí stroje patří lisy a nůžky. Pro tvářecí stroje platí ustanovení vyhl. č. 48/1982 Sb., ustanovení § 71 – § 87.

Obecné požadavky

Stroje s více systémy ovládání, které lze spouštět jak ručně, tak nožně, jakož i bez některých ochranných zařízení, musí mít přepínání funkcí zajištěno proti zásahu nepovolaných osob.

Pro zapínání a vypínání spojky musí být použity tlačné pružiny, případně dvě tažné pružiny, z nichž každá je schopna samostatně plnit funkci.

Provedení a seřízení brzdy musí při vypnuté spojce zabraňovat samovolnému pootočení hřídele stroje vlivem hmotnosti pohyblivé části, jakož i přejíždění horní krajní polohy. U strojů s elektromagneticky nebo elektropneumaticky ovládanou spojkou musí při poruše dodávky energie působit brzda samočinně.

Pojistka proti opakovanému zdvihu musí zabránit opětovnému spuštění zdvihu při jednom, vícenásobném i trvalém stisknutí spouštěcího ovladače během pracovního cyklu. Další zdvih může následovat až po tom, když nástroj dosáhne výchozí polohy a je znovu spuštěn uvolněný ovladač. Tato pojistka smí být vyřazena z činnosti jen pro práce, které se mohou dělat v nepřerušovaném chodu u strojů s automatickým podáváním materiálu, nebo s bezpečně upraveným a seřízeným nástrojem. Přepínání pojistky z činné do vypnuté polohy musí být uzamykatelné.

Nožní šlapka pro ovládání musí být shora i z boků zakryta.

Požadavky na lisy

Lisovací nástroje a jejich seřízení nesmí umožnit vsunout prsty do nebezpečných míst.

Lisovací nástroje, které plně nenaplňují bezpečnostní požadavky, musí být označeny na přední straně výrazným písmenem "N". Smějí se používat jen s ochranným zařízením v pracovním prostoru lisu (nástroje).

Když je pro ochranu pracovního prostoru použit pohyblivý kryt, musí být jeho poloha vázána na spouštěcí zařízení lisu. Lis může být uveden do

Nahrávám...
Nahrávám...