dnes je 15.7.2024

Input:

Typické pracovní úrazy při povrchové úpravě materiálu

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.2
Typické pracovní úrazy při povrchové úpravě materiálu

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Při povrchové úpravě materiálu dochází k pracovním úrazům zejména při doprovodných činnostech, než při vlastní technologické operaci provádění povrchové úpravy materiálu. Jedná se zejména o údržbu a opravy technologického zařízení a o manipulaci s materiálem.

  • Při čištění stěny zinkovací vany nebyl zaměstnavatelem stanoven bezpečný pracovní postup a tato operace byla prováděna tak, že nad zinkovací lázní byly částečně položeny ocelové a dřevěné desky, na kterých pracovník stál a prováděl očištění stěn zinkovací vany. Vzhledem k teplotě zinkovací lázně došlo k prolomení desky a tím pádu pracovníka do zinkovací nádrže, kde utrpěl těžké zranění na obou končetinách.

  • Při provádění demontážních prací v prostorách, které byly v době technologické činnosti zařízení označeny jako prostory s nebezpečím výbuchu, byla po dlouholeté odstávce zařízení prováděna demontáž vík nádrží za účelem jejich odvětrání. Tyto práce nikdo neřídil, nebyly prováděny pod dozorem zodpovědné osoby a bylo ponecháno na pracovnících samých, jaký zvolí pracovní postup. Pracovníci při demontáži použili elektrické nářadí v prostorách s nebezpečím výbuchu, což mělo za následek výbuch při otevření nádrže, kde byly zbytky hořlavých par. Pracovníci utrpěli těžké popálenin, na které jeden pracovník zemřel.

  • K úrazu došlo v provozu pozinkovny, v místě pro operativní ukládání materiálu. K ukládání svazků trubek a profilů o délce 6 m jsou určeny kovové stojany o výšce 160 cm, zapuštěné v betonové podlaze. Svazky jsou staženy 4 ocelovými pásky. V inkriminovanou dobu přijel postižený s vysokozdvižným vozíkem na pozinkovnu a šel svazky trubek, určené na převoz, uvázat. Na stohu svazků byly na dřevěných hranolech (8x5 cm, délky 1 m) uloženy 3 svazky trubek v pyramidě. Svazek trubek, o váze 870 kg, který měl uvázat, byl uložen

Nahrávám...
Nahrávám...