dnes je 13.7.2024

Input:

Úraz starosty obce

12.11.2016, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Starosta obce utrpěl úraz v souvislosti s výkonem své funkce. Je takový úraz pracovní a může se na něj vztahovat pojištění tzv. odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání?

Odpověď:

Právní postavení starosty jako orgánu obce je upraveno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to především v oddíle čtvrtém. Starosta především zastupuje obec (a také obecní úřad) navenek. To z něj činí statutární

Nahrávám...
Nahrávám...