dnes je 15.7.2024

Input:

Úvod

28.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1
Úvod

Ing. Vojtěch Mráz

Povrchová úprava materiálu slouží k ochraně výrobků proti působení vnějších vlivů prostředí, ale je i důležitou estetickou, případně ergonomickou vlastností výrobku. Vzhled výrobku má zásadní vliv na jeho prodejnost. Technologie je spojena se značnými riziky pro provádějící pracovníky i pro zatěžování životního prostředí v důsledku možného úniku chemických látek při provádění povrchových úprav i při manipulaci s barvami, ředidly a dalšími užívanými chemikáliemi.

Nejzákladnější povrchovou úpravou je lakování. U nových výrobků se provádí zpravidla stříkáním barvy ve speciálních k tomu určených a vybavených prostorách. Může se provádět i ručním nanášením barvy pomocí štětce nebo válečku (zejména při údržbě). Používané barvy a ředidla většinou obsahují životu nebezpečné chemické látky, často hořlavé. Barvy a ředidla je třeba bezpečně skladovat.

Další možnou povrchovou úpravou je pokovování ušlechtilými kovy. Jde například o zinkování, niklování, chromování, kadmiování, metalizaci apod. Kovy používané pro pokovování většinou patří mezi těžké kovy, nebezpečné pro lidské zdraví.

Každá z uvedených technologií předchází očištění výrobků od mastnot, koroze, starých nátěrů a dalších nežádoucích znečištění ať již mechanicky (ocelový kartáč, broušení, apod.), nebo chemicky.

Základní pojmy

Povrchová úprava materiálu – ochrana materiálů a výrobků proti působení vnějších vlivů a pro zlepšení vzhledu.

Výrobní prostory pro nanášení nátěrových hmot (lakovny) – prostory určené pro povrchovou úpravu výrobků nátěrovými hmotami, včetně prostorů technologicky souvisících (např. úpravna nátěrových hmot, sušicí a vytěkávací prostory apod.). Do těchto prostor se nezahrnují skladové prostory.

Výrobní zařízení pro nanášení nátěrových hmot – technologické zařízení, včetně provozních nádrží a souvisících technologií, které slouží pro povrchovou úpravu výrobků nátěrovými hmotami (např. kabiny, boxy, máčecí vany, vzduchotechnická zařízení, míchací zařízení apod.)

Hořlavá nátěrová hmota – nátěrová hmota v kapalné nebo pastovité formě, která po nanesení na podklad tvoří nátěr mající ochranné, dekorativní nebo specifické vlastnosti a u které bylo prokázáno, že jde o hořlavou kapalinu zařazenou do jedné ze tříd

Nahrávám...
Nahrávám...