dnes je 19.7.2024

Input:

Vyhledávání a posuzování rizik na pracovišti

29.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:13:57

Kapitoly videa

Seminář seznamuje se základní povinností každého zaměstnavatele na úseku BOZP, jíž je vyhledávání rizik a přijímání opatření k jejich odstranění. V úvodu semináře je rozebrána legislativa, která oblast upravuje, a povinnosti, které z ní pro zaměstnavatele vyplývají. Následuje metodická část, která poslouží jako praktické vodítko při vyhledávání a hodnocení rizik na pracovištích a přijímání preventivních opatření na ochranu zaměstnanců před nimi.

Lektor

Ing. Eva Obalilová

Vystudovala Mendelovu univerzitu, fakultu agronomickou v Brně. Od roku 2008 je odborně způsobilou osobou v požární ochraně. V roce 2010 úspěšně vykonala zkoušku a získala odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci. V roce 2012 spoluzaložila firmu ENVIPO team s.r.o., s předmětem činnosti komplexní služby a odborné poradenství v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Nahrávám...
Nahrávám...