dnes je 19.7.2024

Input:

Výstupní prohlídka

16.3.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jak postupovat při provádění výstupních prohlídek podle § 13 odst. 3 vyhl. 79/2013 Sb. u rizikové práce hluk v kat. 3?

Zaměstnanec o výstupní prohlídku nežádá. Nevím, jak přesně mám chápat odst. 3), zda se vztahuje pouze ke kategorii 1 , nebo i na ostatní kategorie. (3) Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o a) práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou

Nahrávám...
Nahrávám...