dnes je 14.7.2024

Input:

Základní nedostatky zjišťované dozorčími orgány

2.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5.6
Základní nedostatky zjišťované dozorčími orgány

Ing. Antonín Dušátko

Při prováděných kontrolách jsou dlouhodobě zjišťovány zejména následující nedostatky, resp. skupiny nedostatků.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zaměstnavatel – vlastník stavby by měl mít k disposici ověřenou dokumentaci skutečného provedení příslušné stavby, včetně určení komunikačních tras (např. účelových komunikací) apod. Chybějící dokumentace skutečného provedení stavby je zjišťována zejména u starších staveb a to nejčastěji v případech změn vlastníků stavby (§ 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.).

U objektů, u kterých byla provedena změna v užívání stavby, se neuskutečnilo změnové řízení (zjišťováno zejména u starších objektů), na základě čehož nebyl ani vydán příslušným stavebním úřadem písemný souhlas se změnou v užívání stavby (§ 126 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.).

Organizační nedostatky

Zaměstnavatelé nemají zpracován vnitřní předpis, ve kterém by stanovili lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby jednotlivých komunikací, a to jak vnitroobjektových, tak i mimoobjektových (§ 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve vazbě na bod 5.3 přílohy).

Nejsou stanoveny bližší podmínky pro přerušení prací na pracovištích ve výškách – zejména při vzniku nepříznivé povětrnostní situace (§ 3 odst. 1 a odst. 7 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve vazbě na část IX. přílohy).

Neodpovídající technický stav

Základní nedostatek zjišťovaný u komunikací představuje jejich kluzkost. U komunikací vnitroobjektových je tento stav způsobován zejména úniky různých kapalin z technologických zařízení apod., ale i nanášením venkovních nečistot, u komunikací mimoobjektových zejména povětrnostními vlivy v zimním období; v obou případech při neprovádění jejich řádného úklidu, čištění a údržby (§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve vazbě na body 5.3 a 5.16 přílohy).

Únikové cesty a východy nejsou označeny a dále není zajištěna jejich volná schůdnost. Jsou zastavovány odkládanými nepotřebnými předměty a materiálem, a to i trvale. Přitom jsou současně zjišťovány i nedostatky v osvětlení únikových cest – zejména pak u nouzového osvětlení; kde se vyskytují vyhořelá a poškozená svítidla. V takovýchto případech by existovalo vysoké riziko v okamžiku nutnosti použití únikových cest. (§ 4 odst. 1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,ve vazbě na body 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.5 přílohy).

Vnitřní komunikace určené pro dopravu břemen nejsou vždy vyznačeny, pokud je již vyznačení vnitřních komunikací provedeno, bývá poměrně často nedostatečné; zejména s ohledem na rozměry manipulovaných břemen. Zásadní dlouhodobě zjišťovaný nedostatek spočívá v tom, že komunikace pro dopravu břemen jsou současně využívány též jako komunikace pro pěší a to bez vyznačení dopravního pruhu pro

Nahrávám...
Nahrávám...