dnes je 14.7.2024

Input:

Zásady bezpečného chování na pracovišti

13.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6
Zásady bezpečného chování na pracovišti

JUDr. Anna Janáková

Související předpisy k zajištění BOZP

  • Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ust. § 106 odst. 4 písm. c).

  • Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 5 odst. 1.

  • Vyhl. č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí ust. § 8 odst. 1 písm. b).

Charakter zásad

Zásady bezpečného chování na pracovišti jsou pravidla chování zaměstnanců na pracovišti, která nejsou výslovně formulována v právních normách, jsou nepsanými pravidly chování na pracovišti.

Příklady

Neexistuje žádný oficiální výklad, který by blíže tyto zásady specifikoval. Jde vlastně obecně o "principy zdravého rozumu" v chování. Pokusíme se aspoň na příkladech demonstrovat, co by bylo možné za zásadu bezpečného chování považovat:

  • - vstupovat do prostor pouze, ve kterých je vidět,
  • - dívat se na cestu a prostor, kterým se prochází,
  • - nerozptylovat se při ovládání
Nahrávám...
Nahrávám...