dnes je 13.7.2024

Input:

Závažná nebezpečí a nebezpečné prostory při tváření kovů

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.16.3
Závažná nebezpečí a nebezpečné prostory při tváření kovů

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Hydraulické lisy

Seznam závažných nebezpečí a nebezpečných prostorů u hydraulických lisů určených k tváření kovů za studena nebo materiálu sestávajícího částečně ze studeného kovu, jakož i u hydraulických lisů na zpracování jiných plochých materiálů (např. lepenky, plastů, pryže nebo kůže),

Nebezpečí Nebezpečný prostor 
Mechanická nebezpečí
Nebezpečí stlačení
Nebezpečí střihu
Nebezpečí pořezání nebo uříznutí
Nebezpečí navinutí
Nebezpečí vtažení nebo zachycení 
Nástrojový prostor:
– mezi pohybujícími se nástroji
– pohybující se beran
– pohybující se spodní přidržovač
– vyhazovač výtvarků
– ochranné kryty 
Nebezpečí naražení  Pohyblivé části elektrického, hydraulického a pneumatického zařízení
Motor a pohony
Mechanické manipulační zařízení 
Nebezpečí vymrštění části
(strojního zařízeni a zpracovávaných materiálů) 
Strojní součásti, výtvarky a nástroje 
Nebezpečí výronu vysokotlakého média Hydraulické systémy 
Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu Všechny práce ve výškách
Podlahový prostor okolo lisu 
Elektrická nebezpečí
Nebezpečí přímého dotyku 
Elektrické zařízeni 
Nebezpečí nepřímého dotyku
Nebezpečí z tepelného záření (popáleni) 
Elektrické zařízení
části, jež se dostanou pod napětí v případě poruchy elektrického zařízení 
Tepelná nebezpečí, vedoucí k popáleni nebo opařeni
při možném dotyku osob 
části hydraulického systému 
Nebezpečí vyvolaná hlukem, vedoucí ke ztrátě sluchu (hluchota) Každý prostor lisu, kde je toto riziko 
Nebezpečí vyvolaná vibracemi  části lisu, kde k tomuto riziku dochází, např. pracovní místo (místa) 
Nebezpečí vyvolaná materiály a zpracovanými látkami,
používanými nebo odváděnými strojním zařízením:
Nebezpečí způsobená dotykem nebo vdechnutím škodlivých
kapalin, plynů, par, dýmů a prachů 
Hydraulické systémy; pneumatické systémy a jejich ovládání;
zpracovávané toxické látky 
Nebezpečí požáru nebo výbuchu Odsávací zařízení a separátor 
Nebezpečí vyvolaná zanedbáním ergonomických zásad při
konstrukci stroje (nesoulad mezi strojním zařízením
a schopnostmi člověka), např. nevhodnou pracovní
polohou nebo nadměrnou tělesnou námahou 
Pracovní poloha a ovladače pro obsluhu
a pracovníky údržby manipulující s nástroji 

Hydraulické hraňovací lisy

Seznam závažných nebezpečí a nebezpečných prostorů u hydraulických ohraňovacích lisů od malých rychloběžných strojů s jediným obsluhujícím, vyrábějícími malé výlisky, až po velké, poměrně pomaluběžné stroje na velké složité výlisky s několika obsluhujícími:

Nebezpečí Nebezpečný prostor 
Mechanická nebezpečí
vyvolaná:
– částmi stroje nebo výlisky 
Nástroje a související prostor:
– mezi čelistmi,
– mezi pohyblivými a pevnými částmi ohraňovacího lisu,
pohybujících se výlisků 
akumulací energie ve stroji způsobené např.:
– pružnými prvky (pružinami)
– kapalinami a plyny pod tlakem 
– mezi ohýbanými výlisky a ostatními částmi pohybujících
se dorazů, pohybujících se podpěr plechu krytů 
Nebezpečí stlačení Mimo prostor nástrojů:
– padajícími objekty 
Nebezpečí střihu  
Nebezpečí pořezání nebo uříznutí  
Nebezpečí navinutí  
Nebezpečí vtažení nebo zachycení  
Nebezpečí naražení  Pohyblivé části elektrického, hydraulického a pneumatického zařízení 
 Motor a pohony 
 Mechanické manipulační zařízení 
Nebezpečí výronu vysokotlakého média Hydraulické systémy 
Dotykem osob se živými částmi (přímý dotyk) Elektrické zařízení 
Dotykem osob s částmi, které jsou pod napětím v případě
poruchy (nepřímý dotyk) 
Elektrické zařízení 
Tepelná nebezpečí vedoucí k popálení nebo opaření při
možném dotyku osob 
části hydraulického systému 
Nebezpečí vyvolaná hlukem vedoucí ke ztrátě sluchu (hluchota) Každý prostor ohraňovacího lisu, kde je riziko ohrožení sluchu 
Lasery  Každý prostor ohraňovacího lisu, kde je riziko ohrožení paprskem laseru 
Nezdravým držením nebo nadměrnou námahou  Pracovní poloha a každý prostor pro ovládání, seřizování, údržbu a manipulaci 
Nedostatečným zvážením anatomie ruky-paže a nohy  
Nepřiměřeným místním osvětlením  
Chybou nebo chováním člověka  
Nepřiměřenou konstrukcí, nepřiměřeným umístěním nebo
rozlišením ručních ovládačů 
 
Nepřiměřenou konstrukcí, nepřiměřeným umístěním
vizuálních scelovačů 
 
Selháním/poruchou ovládacího systému Nástroje a související prostor:
– mezi čelistmi, 
Obnovením dodávky energie po přerušení – mezi pohyblivými a pevnými částmi ohraňovacího lisu,
– pohybujících se výlisků 
Vnějšími vlivy na elektrické zařízeni – mezi ohýbanými výlisky a ostatními částmi 
Chybou v programovém vybaveni – pohybujících se dorazů 
Chybami obsluhy (nesouladem stroje a vlastností
a schopností člověka 
– pohybujících se podpěr plechu
– krytů 
Selhání dodávky energie  
Chyby připojení nástrojů Nástroje 
Zlomení během činnosti Mechanické, elektrické, hydraulické a pneumatické zařízení 
Padající nebo vymrštěné předměty nebo kapaliny Součásti stroje
Výlisky a nástroje 
Ztráta stability/převrácení stroje Prostor kolem ohraňovacího lisu 
Uklouznutí, zakopnutí a pád osob (s ohledem na stroj) Přistup a/nebo práce ve výškách
Prostor kolem ohraňovacího lisu 

Mechanické lisy

Seznam závažných nebezpečí a nebezpečných prostorů u mechanických lisů vybavených spojkou silovým stykem, určených jak k tváření kovů za studena nebo materiálů sestávajících částečně ze studeného kovu, nebo na zpracování jiných materiálů (například lepenky, plastů, pryže nebo kůže) a kovových prášků stejným způsobem,

Nebezpečí Nebezpečný prostor 
Mechanická nebezpečí  
Nebezpečí stlačení Prostor nástrojů:
mezi pohybujícími se nástroji
pohybující se beran
pohybující se spodní přidržovač
vyhazovač výtvarků
ochranné kryty
Pohyblivé části elektrického, hydraulického a pneumatického zařízení
Motor a pohony
Mechanická manipulační zařízení
Během instalace, seřizování, provozu a údržby 
Nebezpečí střihu  
Nebezpečí pořezání, nebo useknutí  
Nebezpečí navinutí  
Nebezpečí vtažení nebo zachycení  
Nebezpečí nárazu  
Nebezpečí vymrštění Strojní části
Výtvarky a nástroje 
Nebezpečí výronu vysokotlaké kapaliny Hydraulické systémy 
Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu Všechny práce ve výškách
Oblast podlahy okolo lisu 
Elektrická nebezpečí
Nebezpečí přímého dotyku 
Elektrické zařízení 
Nebezpečí nepřímého dotyku
Nebezpečí z tepelného záření (popálení) 
Elektrické zařízení
části, jež se dostanou pod proud z elektrického zařízení v případě jeho poruchy 
Tepelná nebezpečí, jejichž výsledkem je například popálení
nebo opaření při možném dotyku osob 
Brzdy, spojky, části hydraulického systému 
Nebezpečí vytvářená hlukem, jejichž výsledkem je například
ztráta sluchu (hluchota) 
Každá oblast lisu, kde je riziko 
Nebezpečí vytvářená vibracemi  části lisu, kde k tomuto riziku dochází, například pracovní místo (místa) 
Nebezpečí vytvářená materiály a látkami zpracovanými strojním
zařízením nebo vylučovanými strojním zařízením, například
Nebezpečí způsobená kontaktem nebo inhalací
škodlivých kapalin, plynů, par, kouřů a prachů 
Hydraulické systémy; pneumatické systémy a jejich ovládání;
zpracovávané toxické materiály 
Nebezpečí způsobená požárem nebo výbuchem Odsávací zařízení a odlučovač prachu 
Nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad při
konstrukci stroje (nevhodné přizpůsobení lidským vlastnostem
a schopnostem), způsobená například nezdravou polohou těla
nebo nadměrným přetížením 
Pracovní poloha a ovládače pro obsluhu a pracovníky údržby
manipulující s nástroji 

Pneumatické lisy

Seznam závažných nebezpečí a nebezpečných prostorů u pneumatických lisů, které jsou vybaveny vloženým pneumaticko-hydraulickým zesilovačem a jejichž hlavním účelem použití je zpracování kovu za studena a které se stejným způsobem používají pro zpracování jiného tabulového materiálu (např. lepenka, plasty, guma, kůže) a kovový prášek.

Nebezpečí Nebezpečný prostor 
Nahrávám...
Nahrávám...