dnes je 16.7.2024

Input:

Zdvihadla a zdvihací zařízení s ručním pohonem

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.12.1
Zdvihadla a zdvihací zařízení s ručním pohonem

Zdvihadla a zdvihací zařízení s ručním pohonem jsou určena k všestrannému zvedání, spouštění, tažení břemen stavebních, u dopravních prostředků, k přitahování konstrukčních prvků při svařování apod.

Rozdělení zdvihadel:

 1. Podle způsobu použití

  1. Zdvihadla trvale instalovaná (např. kočky, zvedáky nástěnné bubnové aj.)

  2. Zdvihadla, která lze použít jako trvale instalovaná a současně jako zdvihadla přenosná – nářadí (např. kladkostroje planetové, šroubové aj.)
  3. Zdvihadla používaná pouze jako přenosné nářadí (např. zvedáky řehtačkové, zednická kladka)
  4. Pomocná zařízení (např. kočky jednonosníkové – vozíky, čerpadla ruční aj.).
 2. Podle konstrukce

  1. Závěsné

  2. Podstavitelné
  3. Postranní
 3. Podle způsobu ovládací síly (pohon)

  1. pákou – pohyb kývavý

  2. klikou – pohyb točivý
  3. řetězem – pohyb přímočarý – tažný

Provoz

Při ovládání zdvihadla jedním zaměstnancem smí být ovládací síla nejvýše 250 N. Zdvihadla používaná jako přenosné nářadí musejí být pro snadnější manipulaci (přenášení zdvihadla) opatřena jedním, případně dvěma držadly. Pohyblivé součásti zdvihadel (ozubená soukolí apod.), které by se mohly stát příčinou úrazu, musejí být opatřeny pevným ochranným krytem. Zdvihadlo musí mít po celé délce zdvihu v obou směrech spolehlivý a klidný chod (bez drhnutí a rázů).

Bezpečnostní opatření

Zdvihadlo musí mít zajištění proti zpětnému chodu při zdvihání a bezpečnostní zařízení (samočinnou brzdu) pro spouštění, které při odlehčení ovládací síly bezpečně udrží i zkušební břemeno v libovolné poloze zdvihu. Zdroje nebezpečí na zdvihadle (resp. zdvihacím zařízení) se značí barevnými nátěry. Zvláště je nutno značit pohybující se součásti zdvihadel (kladkostrojů) zasahujících do prostorů, do nichž není zakázán přístup (např. kladnice) a části, pro něž je barevné označení jinak předepsáno.

Zdvihadla se podrobují zkouškám k ověření funkce, bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Rozsah zkoušek stanovuje buď česká technická norma, nebo technické podmínky výrobce zařízení.

U skupiny zdvihadel trvale instalovaných a u zařízení, která lze použít jako trvale instalovaná a současně jako zařízení přenosná – nářadí, se provádějí revizní zkoušky. Tyto provádí revizní technik, případně jím pověřený provozní technik zdvihacího zařízení.

Za vhodné a

Nahrávám...
Nahrávám...