dnes je 14.7.2024

Input:

Zjišťované nedostatky

28.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2
Zjišťované nedostatky

Ing. Vojtěch Mráz

V souvislosti s prováděním povrchových úprav jsou kontrolními orgány zjišťovány následující nedostatky:

  • zaměstnavatel nevyhodnotil dostatečně všechna rizika a nepřijal odpovídající opatření,

  • nejsou stanoveny vnější vlivy (zvláště v prostorách s možným nebezpečím výbuchu), nebo jsou stanoveny nesprávně, není přihlédnuto ke změnám technologie nebo užitých materiálů,

  • nejsou dodržovány termíny kontrol a revizí technických zařízení,

  • není prováděna pravidelná údržba,

  • nejsou odstraňovány zbytky nátěrových hmot,

  • v prostorách s nebezpečím výbuchu jsou používány nevhodné dopravní prostředky,

  • nejsou řádně označeny nádrže se skladovanými látkami,

  • zaměstnavatel neposkytuje osobní ochranné pracovní prostředky

Nahrávám...
Nahrávám...