dnes je 18.7.2024

Práce ve vnuceném tempu a monotonieQ&A

10.1.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola ovzdušíQ&A

31.7.2022, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Uložení kabelů od PCQ&A

9.3.2020, Ing. Miloslav Kočí, Igor Lüftner, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Značení schodůQ&A

28.12.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při prevenci rizikGarance

12.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastní způsob provedení vyhledání nebezpečí a hodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření, není nijak závazně upraven. Pro každou jednotlivou fázi si zaměstnavatel může zvolit jinou metodu, nebo dokonce použít svou vlastní, kterou si pro tento účel…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Bezpečné zdvihání břemen s pomocí zdvihacích zařízení

17.5.2015, Zdroj: Health and Safety Executive (HSE UK)

Bezpečné zdvihání břemen s pomocí zdvihacích zařízeníZaměstnavatel nebo osoba, která provozuje zdvihací a polohovací zařízení, musí dbát na to, aby tato zařízení byla bezpečná.

Teplota potrubí pro rozvod teplaQ&A

22.3.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výrobní zařízení - školení zaměstnanců o BOZPGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy (podle prováděné činnosti) ohledně strojů, zařízení a nářadí zařadit následující okruhy…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Další bezpečnostní požadavky na zařízení pro plynulou dopravu nákladůGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejrozšířenějšími představiteli této skupiny jsou pásové dopravníky. Požadavky na skupinu těchto zařízení jsou obsahem Přílohy č. 4 nař. vl . č. 378/2001…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kovoobráběcí strojeGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obecné požadavky na strojeGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dalším výkladu jsou použity pojmy, které je vhodné v úvodu vysvětlit:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Bezpečnost výrobních zařízení - dozor a sankceGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolu nad dodržováním povinností vyplývajících z uvedených bezpečnostních předpisů provádějí oblastní inspektoráty práce (OIP) podle zák. č. 251/2005 Sb.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dřevoobráběcí strojeGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K základním dřevoobráběcím strojům patří pily, srovnávačky a tloušťovačky a svislé spodní frézy. V provozu pro ně platí další požadavky vyhl. č. 48/1982 Sb., § 63 –…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízeníGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výrobní a pracovní prostředky - právní úprava a úvodGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Tvářecí strojeGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi základní tvářecí stroje patří lisy a nůžky. Pro tvářecí stroje platí ustanovení vyhl. č. 48/1982 Sb., ustanovení § 71 – § 87.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výrobní a pracovní prostředky - právní úprava a úvodGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Stroje a nářadí na staveništiGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální požadavky na BOZP při používání strojů a nářadí na staveništi obsahuje Příloha č. 2 nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

NářadíGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na nářadí jsou uvedeny v ustanoveních § 67, § 200 – § 204 vyhl. č. 48/1982 Sb.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Další bezpečnostní požadavky na provoz pojízdných zařízeníGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení Přílohy 3 nař. vl. č. 378/2001 Sb.se vztahují na pojízdné pracovní stroje, vozíky motorové, nemotorové i vysokozdvižné a jiná pojízdná zařízení.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Další bezpečnostní požadavky na stabilní skladovací zařízení sypkých hmotGarance

17.9.2014, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stabilními skladovacími zařízeními na skladování sypkých hmot jsou zařízení nebo prostorové konstrukce, které umožňují skladování sypkých hmot o objemu větším než 3 m3 a skladované výšce nad 1,5 m nad terénem nebo…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nevyhrazená technická zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nebezpečí výbuchuGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu uvádí nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor a sankce nad vyhrazenými technickými zařízenímiGarance

30.11.2002, 14.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolu nad dodržováním povinností vyplývajících z uvedených bezpečnostních předpisů ve vztahu k VTZ provádějí oblastní inspektoráty práce (OIP) podle zák. č. 251/2005 Sb., v působnosti báňské správy báňské úřady podle zák. č. 61/1988…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...