dnes je 13.6.2024

Seznamte se s novou zprávou o duševním zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19

25.3.2024, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Seznamte se s novou zprávou o duševním zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19Řešení problematiky duševního zdraví souvisejícího s prací je v době po pandemii potřebné naléhavěji než dříve. Nejnovější zpráva agentury EU-OSHA nabízí podrobnou analýzu evropských průzkumů zaměřených na duševní zdraví na pracovišti, které zahrnují období…

Práce ve vnuceném tempu a monotonieQ&A

10.1.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový průzkum EU odhaluje, že stres na pracovišti je v Evropě od pandemie covidu-19 na vzestupu

11.10.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nový průzkum EU odhaluje, že stres na pracovišti je v Evropě od pandemie covidu-19 na vzestupuPodle průzkumu agentury EU-OSHA Situace v oblasti BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích po pandemii více než čtyři z deseti pracovníků (44 %) uvádí, že u nich v důsledku pandemie došlo ke zvýšení stresu při…

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

17.11.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍPodpora duševního zdraví zahrnuje veškerá opatření, která přispívají k dobrému duševnímu zdraví na pracovišti. Špatné duševní zdraví ovlivňuje zdraví jednotlivce a jeho schopnost pracovat…

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - STRES A MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY

17.10.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - STRES A MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHYMuskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně postihující kosti, svaly, klouby, vazy, šlachy i nervy. Mezi nejčastější MSD vznikající v souvislosti s prací patří bolesti zad (bolesti bederní páteře), onemocnění horních…

Několik poznámek k šikaně na pracovišti

25.9.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Několik poznámek k šikaně na pracovištiV praxi se často setkáváme s případy, kdy si zaměstnanci stěžují, že jsou v práci šikanováni. Postupně se ukazuje, že šikana a stres na pracovišti jsou způsobeny i mezilidskými faktory na pracovištích, různými formami dlouhodobě bagatelizovaného násilí na…

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO STRESU

14.6.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO STRESUŘízení psychosociálních rizik vedoucích ke stresu na pracovišti zahrnuje stejné základní principy a postupy jako pro ostatní nebezpečí a rizika na pracovišti.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - PRACOVNÍ STRES

17.5.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - PRACOVNÍ STRESStresem se rozumí psychický stav jedince, kdy je ohrožena jeho integrita a hrozí poškození organizmu. Stres je důsledkem působení určitých událostí nebo činitelů, jež jsou označované jako stresory. Odezva na působení stresorů (stresová reakce) se obvykle…

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA

19.4.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKAPsychosociální rizika související s prací jsou souborem rizik, která ovlivňují zaměstnance. Mohou mít nepříznivé sociální, psychické a tělesné následky, jakými je například stres při práci následovaný syndromem vyhoření či muskuloskeletálními poruchami.…

Vnucené tempoGarance

12.4.2021, PhDr. Zdeňka Židková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za práce ve vnuceném tempu, kdy je člověk podřízen rytmu stroje, lze považovat veškeré práce spjaté s pásovou výrobou. V kategorizaci prací (vyhláška č. 432/2003 Sb.) je vnucené tempo uvedeno ve výčtu prací spojených s psychickou zátěží a přesné vymezení pojmu…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

MonotonieGarance

12.4.2021, PhDr. Zdeňka Židková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Monotónní práce zůstávají i v době pokročilé automatizace a robotizace významným faktorem pracovního stresu. V současné legislativě je proto zakotvena povinnost preventivních opatření. V § 5 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o BOZP je zaměstnavateli uložena…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik (podcast VÚBP, v.v.i.)

26.1.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik (podcast VÚBP, v.v.i.)Podcast vznikl jako jeden z výstupů projektu, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod vedením Mgr. et. Mgr. Josefa Senčíka ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem pod vedením MUDr.…

Mindfulness jako součást stylu vedení podporující BOZPZáznamGarance

21.10.2020, Ivo Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:49

Přístupné pro: BOZP profi plus

Psychosociální pohoda, wellbeing a vliv na efektivituZáznamGarance

21.10.2020, Ing. Jana Bršťáková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:22:54

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...