dnes je 21.6.2024

Konfrence BOZP v roce 2024 (20.11.2023) - Mýty a fakta v kategorizaci prací z pohledu hygienika práceZáznamGarance

12.2.2024, Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:53:54

Cílem přednášky je vyvrátit nejčastější mýty v kategorizaci prací a minimalizovat tak související frustraci kolegů a kolegyň, kteří kategorizaci prací zpracovávají, nebo se na ní podílejí jiným způsobem. Příspěvek rozebírá 10 nejčastěji tradovaných mýtů v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Zdravotní nezpůsobilost a úprava pozice?Q&A

13.10.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce v nociQ&A

12.6.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna práce na čistě nerizikovouQ&A

12.6.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu KHSZáznamGarance

30.5.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:28

Webinář provede požadavky na pracoviště na úseku ochrany zdraví a průběhem kontroly KHS na pracovišti. Zjistíte tak jak na pracovišti vytvořit podmínky pro kontrolu státního zdravétního dozoru, čeho si kontroly nejvíce všímají i jak probíhá komunukace s…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Doba práce - vibrace, hlukQ&A

8.3.2022, JUDr. Eva Dandová, Bc. Jan Slováček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AudiometrieQ&A

17.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

6.3.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osobOdboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob.

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Fyzická zátěž - pohled autorizované laboratořeZáznamGarance

14.1.2021, Mgr. Radim Pektor, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:33:51

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Fyzická zátěž - pohled OZO v prevenci rizikZáznamGarance

14.1.2021, Ing. Milan Kondziolka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:33:26

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Fyzická zátěž a nemoci z povoláníZáznamGarance

14.1.2021, doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:39

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Kategorizace - učitelka v mateřské školeQ&A

5.9.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odborná způsobilost, metody a způsoby zjišťování a hodnocení rizikových faktorůGarance

28.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZoBOZP připouští, že hodnocení a prevenci rizik provádí sám zaměstnavatel nebo jím zvolená odborně způsobilá osoba ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zařazení prací do kategoriíGarance

28.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Zaměstnavatel nemá povinnost zařadit do kategorie práce prováděné ve zkušebním provozu, který netrvá déle než jeden rok. Protože ve zkušebním provozu nejsou stanoveny kategorie…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní předpisy související s kategorizací pracíGarance

27.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména ust. § 2 odst. 4, § 37, 38, 39, § 40a, § 79 odst. 2 a odst. 6, § 80 odst. 1 písm. f), § 82 odst. 2 písm.) c) až g), n), o) a odst. 4, § 83a, 83c, § 84 odst. 1 písm. p), s), t, v) a w), 92h odst. 1, §…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod do problematiky kategorizace pracíGarance

27.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace prací je proces, který vede zaměstnavatele k určení a hodnocení faktorů pracovních podmínek a jejich rizik, řazených na základě právem stanovených kritérií do čtyř kategorií. Vede k určení míry rizika a je východiskem pro stanovení rozsahu…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vztah úpravy oblasti ochrany zdraví při práci v zákoníku práce, zákoně č. 309/2006 Sb. a kategorizace prací v č. 258/2000 Sb.Garance

27.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, transponuje směrnice EU a v souladu s nimi ukládá zaměstnavateli povinnost:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., a souvislosti s BOZP (pravidla, kategorizace, dohled KHS nad PLS a další)ZáznamGarance

20.5.2020, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 01:52:24

Na konci dubna byla přijata novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s několika významnými dopady do oblasti ekologie a BOZP. Novela provedená zákonem č. 205/2020 Sb., je účinná od…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Ušetřete peníze za autorizované měření. Se snížením rizik vám pomůže on-line ergonomická analýzaTRH

27.4.2020, Radim Pektor, Zdroj: PREVENTADO s.r.o.

Ušetřete peníze za autorizované měření. Se snížením rizik vám pomůže on-line ergonomická analýzaErgonomii práce a pracovního místa řeší firmy nejčastěji v situaci, kdy překračují hygienické limity, mají na stole výzvu od krajské hygienické stanice, nebo jen chtějí zjistit, jak na tom jsou. Ideální je v těchto případech on-line ergonomická analýza, která…

Nemoci z povolání. Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.ZáznamGarance

12.2.2020, MUDr. Michael Vít, Ph.D., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:23:40

Přístupné pro: BOZP profi plus

Mladistvý a práce v kontrolovaném pásmuQ&A

4.12.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požadavek KHS ke kolaudaciQ&A

30.6.2019, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2019 (19.11.2018 Praha) - Profesionální onemocnění hlášená v roce 2017 ve vazbě na kategorizaci pracíZáznamGarance

13.12.2018, MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:39:21

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Evidence rizikové práceQ&A

15.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zraková zátěž a zařazení práce do kategorieQ&A

4.4.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

§ 102 odst. 3 kategorizace nebo i OOPP?Q&A

19.2.2018, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Gastronomie a úklidové práce - zařazení do kategoriíQ&A

8.1.2018, MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D., Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Bezpečnostní přestávky a jejich propláceníQ&A

29.12.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o BOZP a kategorizace pracíGarance

1.2.2016, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení zaměstnanců zařadit následující okruhy témat týkající se kategorizace prací:…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příplatek za ztížené pracovní prostředí?Q&A

30.11.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.oDIR

11.10.2015, Zdroj: EkotoxCZ

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.oEkotoxCZ je konzultační společnost zabývající se chemickou a související legislativou s přesahem do ochrany životního prostředí, BOZP, hodnocení nebezpečnosti a rizik a managementu chemických látek a směsí. EkotoxCZ poskytuje svoje služby v širokém spektru…

Změna vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií

3.10.2015, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: BOZPprofi

Změna vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategoriíDnem 1. října 2015 nabyly účinnosti vyhlášky č. 181/2015 Sb. a č. 240/2015 Sb., kterými je novelizována vyhláška č. 432/2003 Sb. v oblasti zařazování prací do…

Rizikové práce - rizikový příplatekQ&A

15.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Světový den boje proti rakovině: Nová zpráva EU-OSHA zdůrazňuje způsoby, jak zlepšit prevenci rakoviny z povolání

8.2.2015, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Světový den boje proti rakovině: Nová zpráva EU-OSHA zdůrazňuje způsoby, jak zlepšit prevenci rakoviny z povoláníCílem zprávy o rakovině z povolání Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), která vyšla v mezinárodní den boje proti rakovině (4.2.2015) je řešení těchto otázek zhodnocením stávajících metod…

Zařazení prací do kategoriíGarance

8.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...