dnes je 22.4.2024

Jaký je význam asistenčních exoskeletonů na pracovišti?TRH

22.2.2024, Zdroj: Technologie zdraví s.r.o.

Jaký je význam asistenčních exoskeletonů na pracovišti?V dnešní době, kdy se stále více klade důraz na bezpečnost a pohodlí zaměstnanců, se stává ergonomie na pracovišti klíčovým faktorem pro úspěšný provoz firem.

Úvod k rizikovému faktoru fyzická zátěžGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Opatření k omezení rizika fyzické zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním řešením omezení rizika fyzické pracovní zátěže je striktní uplatňování základních ergonomických zásad již při plánování pracovišť a pracovních míst, designu pracovních úkolů, výběru strojového vybavení, nástrojů, nářadí apod. K nejúčinnějším…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Měření a hodnocení fyzické zátěže při práciGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem posuzování faktoru fyzické zátěže na pracovišti je zjistit, zda fyzická námaha či vykonávané činnosti nepřevyšuje fyziologické možnosti pracovníků a nemůže vyvolat poškození zdraví. Přestože bude měření a hodnocení jednotlivých součástí faktoru fyzické…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vliv fyzické zátěže na lidské zdravíGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická pracovní zátěž představuje zátěž pohybového, dýchacího a kardiovaskulárního systému a významně ovlivňuje energetický výdej organizmu a termoregulaci. Pracovní poloha značně ovlivňuje namáhavost práce a opakovaně jsou zjišťovány souvislosti potíží…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Hygienické limity u fyzické zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hygienické limity jsou dané §§ 23, 25, 27 a 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ruční manipulace s vozíky a břemenyQ&A

30.10.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: BOZPprofi

Seminář EU-OSHA - LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZP

12.9.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Seminář EU-OSHA - LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PROBLEMATICE BOZPOn-line seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020 – 2022 s názvem "Zdravé…

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII (III.)

6.6.2022, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII (III.)Práce z domova ve spojení s digitalizací nabývá v posledních letech na významu. Práce na počítači s sebou však přináší opakující se pohyby rukou a prstů, které se většinou provádějí v nepřetržitě stejné poloze, a to převážně vsedě, což může přispívat k rozvoji…

Kancelářská židleQ&A

23.5.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Integrovaný přístup k prevenci muskuloskeletálních poruch a psychosociálních rizik na pracovišti

15.2.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Integrovaný přístup k prevenci muskuloskeletálních poruch a psychosociálních rizik na pracovištiNový diskusní dokument se zabývá různými aspekty muskuloskeletálních poruch a prevence psychosociálních rizik. Byl vypracován společně s italským Národním institutem pro pojištění proti pracovním úrazům…

Význam ergonomie rukyTRH

2.9.2021, Zdroj: Ansell

Význam ergonomie rukyVětšina pracovišť v průmyslu se neobejde bez opakovaných manuálních úkonů. Pracovníci během směn vykonávají činnosti a operace zahrnující zvedání nebo spouštění, tlačení nebo tahání a držení nebo přidržování nástrojů a jiných předmětů. Tyto činnosti při…

Tlačná a tažná sílaQ&A

31.8.2021, Ing. Antonín Dušátko, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové znění podmínek pro udělení autorizace laboratořím fyziologie a ergonomie práce

26.4.2021, Mgr. Jana Habernalová, DiS., Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Klinika pracovního lékařství LF UP Olomouc

Nové znění podmínek pro udělení autorizace laboratořím fyziologie a ergonomie práceProblematika fyziologie a ergonomie práce je stále diskutovanější téma mezi zaměstnavateli a techniky BOZP, nicméně začínají se na ni zaměřovat čím dál tím více také orgány ochrany veřejného zdraví. Jedním z důvodů je, že nemoci z povolání z dlouhodobé…

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výrobě

4.4.2021, Zdroj: Česká ergonomická společnost

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výroběTento článek si klade za cíl představit muskuloskeletální potíže objevující se ve výrobním sektoru v komplexním pohledu na danou problematiku. Jsou zde popsány všechny důležité fáze k úspěšně realizované podpoře zdraví na pracovišti. Současně jsou představeny…

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Fyzická zátěž - pohled autorizované laboratořeZáznamGarance

14.1.2021, Mgr. Radim Pektor, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:33:51

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Dotazy, odpovědi a diskuse k bloku Fyzická zátěžZáznamGarance

14.1.2021, MUDr. Lukáš Šoltys, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:42

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - 7. novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a pracovnělékařské prohlídky v souvislosti s podzimním nouzovým stavemZáznamGarance

14.1.2021, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:17:44

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Fyzická zátěž - pohled OZO v prevenci rizikZáznamGarance

14.1.2021, Ing. Milan Kondziolka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:33:26

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Fyzická zátěž a nemoci z povoláníZáznamGarance

14.1.2021, doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:39

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

EU-OSHA: Muskuloskeletální poruchy a BOZP v zemědělství: výzva spojená s hodnocením biomechanických rizik

7.12.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

EU-OSHA: Muskuloskeletální poruchy a BOZP v zemědělství: výzva spojená s hodnocením biomechanických rizikVíce než třetina celosvětové pracovní síly je zaměstnána v zemědělství – v odvětví, pro které je příznačné vysoké riziko muskuloskeletálních poruch. Různorodost práce v tomto odvětví je pro hodnocení rizik…

Podívejte se na nové video EU-OSHA o tom, jak předcházet muskuloskeletálním poruchám na pracovišti

7.12.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Podívejte se na nové video EU-OSHA o tom, jak předcházet muskuloskeletálním poruchám na pracovištiMuskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací lze úspěšně předcházet zavedením jednoduchých opatření – nové video ke kampaniZdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěžobjasňuje, jak na…

EU-OSHA: Muskuloskeletální poruchy a BOZP v zemědělství: výzva spojená s hodnocením biomechanických rizik

7.12.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

EU-OSHA: Muskuloskeletální poruchy a BOZP v zemědělství: výzva spojená s hodnocením biomechanických rizikVíce než třetina celosvětové pracovní síly je zaměstnána v zemědělství – v odvětví, pro které je příznačné vysoké riziko muskuloskeletálních poruch. Různorodost práce v tomto odvětví je pro hodnocení rizik…

Seznamte se s oficiálními partnery kampaně a staňte se jedním z nich!

21.11.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Seznamte se s oficiálními partnery kampaně a staňte se jedním z nich!Dlouholetí oficiální partneři kampaně nadále hrají klíčovou roli v zajišťování toho, aby poselství kampaně na období 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ oslovila všechny druhy pracovišť v celé…

Zakázané práce a fyzická zátěžArchiv

18.5.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ušetřete peníze za autorizované měření. Se snížením rizik vám pomůže on-line ergonomická analýzaTRH

27.4.2020, Radim Pektor, Zdroj: PREVENTADO s.r.o.

Ušetřete peníze za autorizované měření. Se snížením rizik vám pomůže on-line ergonomická analýzaErgonomii práce a pracovního místa řeší firmy nejčastěji v situaci, kdy překračují hygienické limity, mají na stole výzvu od krajské hygienické stanice, nebo jen chtějí zjistit, jak na tom jsou. Ideální je v těchto případech on-line ergonomická analýza, která…

Vibrace a poškození zrakuQ&A

10.2.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ergonomie, jak tu ještě nebyla - konference Aplikovaná ergonomie 2019

3.10.2019, Ondřej Vraný, Zdroj: BOZPprofi

Ergonomie, jak tu ještě nebyla - konference Aplikovaná ergonomie 2019Ve dnech 17. a 18. září se v prostorách Fakulty strojní ČVUT konala mezinárodní vědecká konference Aplikovaná ergonomie 2019. Spolu s FS byli pořadateli konference Česká ergonomická společnost a Slovenská ergonomická společnost. Konference byla volným…

Konference BOZP v roce 2019 (19.11.2018 Praha) - Profesionální onemocnění hlášená v roce 2017 ve vazbě na kategorizaci pracíZáznamGarance

13.12.2018, MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:39:21

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Mohou ženy vykonávat stejnou fyzickou práci jako muži?Q&A

21.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obuv JALAS 1948 Metatarsal - první volba pro pracovníky ve slévárnách a svařovnáchTRH

25.3.2018, Zdroj: Ejendals AB

Obuv JALAS 1948 Metatarsal - první volba pro pracovníky ve slévárnách a svařovnáchPo mnoho let, žádali zákazníci společnost EJENDALS, výrobce obuvi JALAS, o ergonomickou, komfortní bezpečnostní obuv, která bude certifikovaná pro slévárny a svařovny, ale bude mít integrovanou metatarzální ochranu. Požadovali obuv, kde bude vše implementováno…

Je tělo břemeno ?Q&A

22.3.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...