dnes je 20.6.2024

Výpis ze zdravotnické dokumentaceQ&A

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sarkoidóza a nástup na jinou poziciQ&A

6.6.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Očkování v souvislosti s pracíArchiv

28.3.2023, Mgr. Michal Barák, LL.M., MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V podmínkách české legislativy je očkování v souvislosti s prací upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce”). V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci totiž ustanovení § 103 odst. 1 písm. d)…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Důsledky výstupní a následné prohlídky pro zaměstnavateleArchiv

8.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Výstupní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 45 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

7.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzující lékař, který zjistí, že posuzovaná osoba není nadále zdravotně způsobilá k výkonu činnosti nebo k výkonu činnosti s podmínkou, anebo že její zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, oznámí tuto skutečnost…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále považovat za ohrožení nemocí z povolání (oduznání ohrožení nemocí z povolání)Archiv

6.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle vyhlášky č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování nemocí z povolání a okruhu osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

6.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 59 odst. 1 písm. b) ZoSZS se osoba ucházející o zaměstnání považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

4.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle citovaného ustanovení platí, že jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, nahlíží se na ni jako na osobu, která nemocí z povolání netrpí. Uvedenou skutečnost musí poskytovatel sdělit prokazatelným způsobem osobě povinné k náhradě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání (ukončení nemoci z povolání)Archiv

2.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, je posuzovaná osoba povinna podrobit se odbornému vyšetření indikovanému poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to u poskytovatele, kterého mu tento poskytovatel…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilostArchiv

6.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro výpověď dávanou zaměstnanci z tzv. obecných příčin je zásadní, aby šlo o „ dlouhodobé pozbytí způsobilosti konat práci”. Kritérium „dlouhodobé pozbytí způsobilosti konat práci” je výchozím posudkovým kritériem ve většině sociálních systémů (důchodové…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zaměstnanec je ohrožen nemocí z povoláníArchiv

6.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud  poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství, který získal povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání, vydá posudek, že zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání, má zaměstnavatel opět dvě možnosti, a to je převedení…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkouArchiv

6.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudek obsahující posudkový závěr „zdravotně způsobilý s podmínkou” bývá v praxi také velice častý. Podmínky mohou být různé, např. práce s brýlemi, ale i zákaz práce v hluku, horku, prachu apod. Zde pak záleží na konkrétních pracovních podmínkách…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod k pracovněprávním postupům zaměstnavatele v návaznosti na status zaměstnance ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnanceArchiv

3.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z ustanovení § 41 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyplývá, že součástí posudkové péče je mimo jiné posuzování:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 43 odst. 7 a 8 zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

3.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách provedená zákonem č. 202/2017 Sb. upřesnila v textu ustanovení § 43 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáh, postup v případech, kdy posuzovaná osoba odmítne podrobit se…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zdravotně způsobilýArchiv

2.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, kdy uchazeč o zaměstnání po absolvování vstupní prohlídky předloží zaměstnavateli lékařský posudek s posudkovým závěrem „zdravotně způsobilý”, má zaměstnavatel jistotu, že dotyčný je zdravotně způsobilý pro výkon práce a že jej může zařadit na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Situace, kdy dosud vykonávaná práce ohrožuje mateřství ženyArchiv

2.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce platí, že je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Zákoník práce zmocňuje ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo vyhláškou práce a pracoviště, které jsou…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zdravotně nezpůsobilýArchiv

2.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudek obsahující posudkový závěr „zdravotně nezpůsobilý” může být podle novelizovaného ZoSZS s právní účinností od 1. listopadu 2017 uveden pouze v případě vstupní lékařské prohlídky (§ 43 odst. odst. 4 ZoSZS). V případech ostatních druhů pracovnělékařských…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výpověď pro neschopnost dále vykonávat práciQ&A

30.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Návrat po mateřské a vysoký tlakQ&A

30.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Neschopnost vykonávat práci z důvodu obecné nemociQ&A

25.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodůQ&A

9.12.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pozbytí zdravotní způsobilosti a výpověď dohodouQ&A

25.10.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výpověď a výstupní prohlídkaQ&A

30.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Neschopenka a covid-19Q&A

26.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková péče, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

14.1.2021, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:26

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnancůZáznamGarance

14.1.2021, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:49

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Lékařské posudky významné pro pracovněprávní vztahyZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:11

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

24.7.2020, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:26:19

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost na ose: registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ poskytovatel a lékař poskytující…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Přezkumy lékařských posudkůZáznamGarance

24.7.2020, Ing. Lenka Zdražilová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:18:27

Pohled státní správy (zástupkyně zdravotního odboru Krajského úřadu Královéhradekého kraje) na problematiku pracovnělékařských posudků, jejich přezkumy a nejčastější nedostatky v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Lékařské posudky významné pro pracovněprávní vztahy (29.6.2020 Hradec Králové)ZáznamGarance

18.7.2020, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 01:16:21

Pohled advokáta na problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudky (nejen pracovnělékařských) zejména s ohledem na odškodňování následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Závěrečná přednáška semináře BOZP, pracovlělékařské služby a…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Neuznání pracovního úrazu zaměstnavatelemQ&A

1.3.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

K dlouhodobému pozbytí zdravotní způsobilosti

8.10.2018, JUDr. Michal Barák, Zdroj: BOZPprofi

K dlouhodobému pozbytí zdravotní způsobilosti

Převod dovolené do nového rokuQ&A

28.8.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní příplatek po rodičovské dovolenéQ&A

19.3.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nárok na dovolenouQ&A

18.3.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové nařízení vlády o úpravě náhrady od 1. 1. 2016Q&A

17.1.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

28.6.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 44 odst. 8. zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

6.12.2002, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 44 odst. 8 ZoSZS platí, že jestliže je lékařský posudek neplatný, považuje se posuzovaná osoba pro účel, pro který měla být zdravotně posouzena, za zdravotně nezpůsobilou nebo za osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...