dnes je 18.5.2024

Input:

Bezpečnostní opatření používaná pro zajištění bezpečnosti v prostorech robotizovaných pracovišť

18.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.3.2
Bezpečnostní opatření používaná pro zajištění bezpečnosti v prostorech robotizovaných pracovišť

Ing. Pavel Petrů

U každého případu nasazení průmyslového robotu nebo manipulátoru je třeba realizovat ještě další bezpečnostní opatření.

  • Hlavním požadavkem je předně zabránit vstupu osob do nebezpečného prostoru. Při ochraně prostoru se má vycházet z pevných bariér (konstrukcí) a ochrany vzdálenosti. Nutno přitom brát v úvahu, že každý robot má určitý pracovní rozsah (akční rádius).

  • Za druhé je třeba řešit přístup do prostoru pracoviště, který bude možný pouze přes jeden nebo několik (pokud možno co nejméně) střežených vstupů. Zpravidla se jedná o otočné nebo odsuvné dveře, které zamezují volný průchod nepovolaným osobám. Tyto dveře mohou být vzhledem k povaze nebezpečí buď uzamykatelné (klíč má oprávněná osoba) nebo blokované (tzv. "elektrický vrátný“).

K zamezení vstupu nepovolaným osobám do nebezpečných prostor je třeba celé pracoviště ohradit. Někdy samy stroje a strojní zařízení, skříně elektrického zařízení a hydraulických agregátů svým dispozičním uspořádáním vytvářejí účelnou bariéru.

Praxe ukazuje, že běžné dvoutyčové zábradlí nesplňuje požadovanou ochrannou funkci; lze je snadno přelézt, prolézt, přeskočit. Mnohem dokonalejší jsou pevné kovové rámy s žebírkovým výpletem, připojené do stojanů ukotvených do podlahy.

Ochranné ohrazení

Ochranné ohrazení pracoviště musí respektovat technologická nebezpečí. Např. při svařování bude ohrazení plnit i ochrannou funkci proti záření a žhavému rozstřiku; při stříkání nátěrových hmot proti rozletu částic barev; při manipulaci s výrobky musí zajistit spolehlivou ochranu při nárazu ramene robotu nebo přenášeného předmětu.

Při vniknutí člověka do nebezpečného prostoru u robotu během jeho automatického chodu musí dojít k zastavení činnosti robotu a k jeho opětnému uvedení do chodu až opustí pracovník prostor ohrožení.

Jako ochranné zařízení lze využít např. blokovaných vstupních dveří nebo závor. Při jejich otevření (odklopení, odsunutí) je dán impuls k zastavení chodu robotu. Jeho opětovné spuštění je možné až po opuštění nebezpečného prostoru u robotu, uzavření dveří a stlačení ovládacího tlačítka, umístěného mimo nebezpečný prostor robotu. Obsluha pobývající v nebezpečném prostoru nesmí dosáhnout na spouštěcí tlačítko.

Jedná-li se o vstup do oblasti se zvýšeným nebezpečím úrazu (např. z nebezpečného prostoru není vůbec možnost úniku), pak se vstupní dveře provedou jako uzamykatelné zvenku, přičemž je elektricky hlídána nejen poloha dveří, ale také i jejich skutečné uzamčení. Příslušný klíč má pouze oprávněná osoba, vykonávající úkony v nebezpečném prostoru.

Nášlapové můstky

Mezi další technická

Nahrávám...
Nahrávám...