dnes je 16.6.2024

Input:

BOZP a vnitřní předpis zaměstnavatele

13.1.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Můžeme vnitřním předpisem upravit práva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Odpověď:

Zákoník práce počítá s tím, že zaměstnavatel může upravit určité záležitosti pracovněprávních vztahů (tedy i vztahů BOZP) vnitřním předpisem, a stanoví k tomu účelu požadavky v ust. § 305 a § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V souvislosti s nabytím právní účinnosti nového občanského zákoníku bylo

Nahrávám...
Nahrávám...