dnes je 6.12.2023

Input:

Citace norem v dokumentaci BOZP a omezení jejich volného šíření textu norem

20.10.2013, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Dobrý den, § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb. stanoví, že České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené právnické osoby nebo za podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu. § 19 téhož zákona dále uvádí, že "Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že rozmnoží nebo

Nahrávám...
Nahrávám...